Dernière modification le 21 janvier 2020 par LFAY

Hệ thống lọc không khí: nhà trường được trang bị một hệ thống lọc khí liên tục, tương ứng với việc lắp ba màng lọc không khí trong các thiết bị lọc đặt trên mái nhà : F7/phấn hoa, dị chất hữu cơ, bụi + G3/mùi hôi và các chất gây ô nhiễm khác (đối với hai thiết bị này, tỷ lệ lọc hiệu quả nằm trong khoảng 80-90% các phân tử bụi lớn hơn 1 µm) + F9/các phân tử bụi mịn (tỷ lệ lọc hiệu quả trên 95% đối với các phân tử bụi có kích thước 0.4 µm). Có 9 đơn vị AHU (đơn vị xử lý không khí trên mái nhà), mỗi đơn vị bao gồm ba loại màng lọc bên trong khác nhau, và có tới 30 bộ phận lọc cho mỗi đơn vị xử lý không khí, tổng cộng có trên dưới 250 màng và bộ phận lọc cho toàn bộ trường.
Không khí được lấy từ ngoài vào, cần khoảng 30 phút đối lưu để làm mới và lọc cho một lớp học : không khí được đi qua hệ thống trung tâm xử ký không khí và chỉ cung cấp cho các phòng thông qua hệ thống ống dẫn riêng sau khi đã được lọc qua hệ thống AHU. Hệ thống lọc hoạt động liên tục trong ngày (từ 06h00-19h00), bất kể mức độ ô nhiễm bên ngoài như thế nào.
Hiệu suất của hệ thống xử lý không khí đã được tính toán dựa vào các số liệu thống kê về sự phát triển của khu vực Long Biên trong vòng 10 năm tới và vì vậy tỏ ra rất hiệu quả trong tình hình hiện nay.

Bổ sung vào hệ thống lọc trung tâm, chúng tôi đã cho lắp đặt thêm các thiết bị lọc không khí di động trong toàn bộ các phòng học cũng như trong một số không gian sinh hoạt chung : đây là một sự thận trọng thêm cho những phòng thường hay phải mở cửa. Thực tế thì chất lượng không khí bên trong các phòng không chỉ phụ thuộc duy nhất vào hệ thống lọc trung tâm mà còn phụ thuộc vào thái độ ứng xử của những người học tập và làm việc trong đó nữa. Việc mở cửa ra vào hoặc một cửa sổ khi không khí đang bị ô nhiễm cao sẽ mang đến những hệ quả tức thời cho chất lượng không khí trong phòng.

Giám sát chất lượng không khí : Ngoài các đợt kiểm tra chất lượng không khí do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành (có thể tiếp cận các báo cáo này trên trang thông tin điện tử của trường), nhà trường đã cho lắp đặt các thiết bị đo chất lượng không khí nội bộ IQ Air Visual Pro trong một số khu vực đối chứng (và sẽ được thay đổi vào mỗi kỳ nghỉ của trường) : tại một phòng học mẫu giáo, một phòng học tiểu học, một phòng học trung học…
Chất lượng không khí nội bộ được đo bằng hai thông số : mức độ đậm đặc của bụi mịn PM2.5 (tính theo µg/m3 và theo giá trị AQI tương ứng) và tỷ lệ khí CO2.
Các kết quả đo lường nội bộ được đăng trên trang thông tin điện tử của nhà trường và có thể truy cập để tham khảo.

PDF :