Dernière modification le 17 septembre 2021 par LFAY

Chủ đề của cuộc diễu hành này là « mặt nạ », món đồ chơi chính trong dịp Tết này.

Để cho các con tham gia rất đơn giản. Các vị chụp ảnh chân dung con mình đang đeo mặt nạ và gửi ảnh cho giáo viên chủ nhiệm lớp theo hướng dẫn trước ngày 21/09.

Mặt nạ có thể là mặt nạ truyền thống nhưng cũng có thể là một mặt nạ hiện đại như chúng ta thấy hiện nay trong dịp Tết này

Nếu các vị phụ huynh không có mặt nạ ở nhà, các quý vị không phải lo lắng. Chúng tôi hướng dẫn cách làm mặt nạ và các quý vị tha hồ phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mình

Vậy thì chúng ta bước tiếp nào ! Dù phải ở xa, nhưng chúng ta vẫn sẽ cùng nhau học tập, khám phá và vui chơi.