Dernière modification le 5 février 2023 par LFAY

Thứ Bảy, ngày 11 tháng Hai, từ 10h đến 11h15, tại Hội trường
« Cho con theo học ngôn ngữ mà mình không nói : Có ngược đời không ? »
Chương trình được dịch sang tiếng Việt bởi anh Vinh, phụ huynh của trường và sau buổi phỏng vấn, Hội PHHS mời tặng dùng trà và cà phê.

Vì lý do chỗ ngồi hạn chế, quý vị đăng ký tham dự bằng cách nhấp vào đường dẫn sau trong thời gian từ ngày 01/02 cho đến 17h, ngày 08/02 : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Eup5ARGZEUiNQXn0AO3Nv08Lf-mvT5tGihX3iCwbXBZUQUM3SUVBOUpaSUlLTVoxWjBQNUtERVkxNC4u

Quý vị cũng có thể gửi những chứng thực của mình (ẩn danh) bằng tiếng Pháp, tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo đường dẫn sau, cho đến ngày 10/02 : https://www.menti.com/aloo5eadbvha

Hội trường mở cửa đón khán thính giả từ 9h45.

Nhà trường hy vọng được thấy quý vị đến tham dự đông vào thứ Bảy, ngày 11 tháng Hai tới.

Ban giám hiệu