Dernière modification le 23 avril 2020 par LFAY— 

Trường Pháp Alexandre Yersin đề xuất học sinh và quý phụ huynh của trường tham gia cuộc thi tìm chọn một tác phẩm nghệ thuật mình yêu thích sau đó cố gắng chụp một bức ảnh của mình làm sao giống nhất có thể với nhân vật có trong tác phẩm nghệ thuật đó!

Ảnh chụp sẽ được gửi tới communication@lfay.com.vn trước ngày 22/04/2020.

Le Louvre (Paris, France)
Le Château de Versailles (France)
Le Musée Reina Sophia (Madrid, Espagne)
Alte Nationalgalerie (Berlin, Allemagne)
Le Rijksmuseum (Amsterdam, Pays-Bas)
Le Musée Van Gogh (Amsterdam, Pays-Bas)
The Metropolitan Museum of Art ou Met (New York, Etats-Unis)
Museum of Modern Art ou MOMA (New York, Etats-Unis)

PDF (fr) :