Dernière modification le 22 septembre 2021 par LFAY

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, là ngày thể thao học đường quốc gia !

Dù không được tập luyện thể thao ở trường vì học từ xa, các em học sinh của trường Pháp Alexandre Yersin vẫn chăm chỉ tập thể thao ở nhà !

Thể thao muôn năm !