Accueil > Pédagogie > Enseignement primaire > Cycle 1 > GSB > Vidéo souvenir « Atelier théâtre des GSB »

Vidéo souvenir « Atelier théâtre des GSB »

par COUSIN David

LOIN MAIS ENSEMBLE

Vidéo

  • Voici une vidéo-souvenir avec des photos et des vidéos qui présentent notre atelier « Théâtre et arts de la scène » tout au long de l’année. C’est dommage que ce projet de spectacle musical n’a pu se concrétiser sur scène. Les enfants sont plein de talent et ils sont devenus plus sûrs d’eux tant sur scène que dans la classe et derrière un écran.

Bich et moi sommes vraiment très fiers de tous les élèves de GSB !

Đây là một video kỷ niệm với những tấm hình và các video giới thiệu dự án của chúng ta “ Kịch và nghệ thuật sân khấu” xuyên suốt năm học. Nhưng thật tiếc, chương trình biểu diễn âm nhạc này đã không được thực hiện trên sân khấu. Các con luôn tràn đầy tài năng, luôn tự tin vào bản thân của mình trên sân khấu cũng như trong lớp học và ngay cả sau màn hình. Cô Bích và thầy thực sự luôn tự hào về tất cả các học sinh lớp GSB