Trang nhà > Giáo vụ > SỨC KHỎE HỌC SINH // CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ > Video : Các quy tắc dãn cách xã hội & Một vài quy tắc vệ sinh cần tuân (...)

Video : Các quy tắc dãn cách xã hội & Một vài quy tắc vệ sinh cần tuân thủ

bởi MADAOUI Karim

Một vài quy tắc vệ sinh cần tuân thủ :

Các quy tắc dãn cách xã hội :