Accueil > Infos pratiques > Calendrier et horaires > Vacances de Toussaint

Vacances de Toussaint

par VUONG Bach Lien

FERMETURE DU LYCEE PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT DU 24/10 AU 4/11/2020 INCLUS.
REOUVERTURE LE JEUDI 5/11 A 8H00


NHÀ TRƯỜNG ĐÓNG CỬA NGHỈ GIỮA HỌC KỲ 1 TỪ NGÀY 24/10/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 4/11/2020.
MỞ CỬA TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG TỪ THỨ NĂM NGÀY 5/11, LÚC 8H00