Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Thực đơn căng tin Tháng 12 năm 2022

Thực đơn căng tin Tháng 12 năm 2022

bởi VUONG Bach Lien

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Thực đơn căng tin tháng 12 2022

Menu Maternelle - Primaire: PS / MS / GS / CP / CE1 / CE2

Menu self service: CM1 / CM2 / COLLEGE / LYCEE

Semaine du 05 au 09 décembre 2022
semaine du 12 au 16 décembre 2022

Menu Snack:

Snack de la semaine du 05 au 09 décembre 2022
Snack de la semaine du 12 au 16 décembre 2022