Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Thực đơn Giáng sinh

Thực đơn Giáng sinh

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Bữa trưa Giáng sinh ở nhà ăn vào thứ Sáu này. Hãy khám phá thực đơn đặc biệt cho dịp lễ này.