Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Thực đơn Giáng sinh 2022

Thực đơn Giáng sinh 2022

bởi VUONG Bach Lien

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Bữa trưa Giáng sinh ở nhà ăn vào thứ Sáu này, ngày 16/12/2022.

Hãy khám phá thực đơn đặc biệt cho dịp lễ này.

PS / MS / GS / CP / CE1 / CE2 :

CM1 / CM2 / COLLEGE / LYCEE :