Trang nhà > Ghi danh > Thủ tục đăng ký > Thủ tục ghi danh

Thủ tục ghi danh

bởi NGUYEN Lan Phuong

Thông tin tuyển sinh năm học 2019-2020:

Kể từ năm học 2019-2020, nhà trường sử dụng ứng dụng tin học mới EDUKA để đăng ký ghi danh trực tuyến và sẽ mở đăng ký từ ngày 2/4 cho đến 17h ngày 2/5/2019.

Phụ huynh chuẩn bị những giấy tờ phải nộp theo danh sách sau đây.

Danh sách giấy tờ phải nộp

Lưu ý:

  1. Hồ sơ không đầy đủ và/hoặc gửi quá hạn sẽ bị loại ;
  2. Bắt buộc phải scan riêng mỗi loại tài liệu ở định dạng PDF theo đúng chiều đọc văn bản. Nếu một loại tài liệu có nhiều trang thì các trang phải đúng thứ tự ;
  3. Những tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải do cơ quan dịch thuật có thẩm quyền dịch sang một trong các ngôn ngữ sau: tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Anh.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ (Hiện giờ, ứng dụng EDUKA đã bị khóa)

Bạn chưa có con em nào đang học ở trường

Nếu bạn chưa từng làm hồ sơ ghi danh, hãy nhấp vào nút sau đây để đăng ký tài khoản.

Đăng ký

Sau khi đã tạo tài khoản, hãy nhấp vào nút sau đây để kết nối vào hồ sơ ghi danh.

Kết nối

Bạn đã có một hay nhiều con em đang học ở trường

Bạn có thể đăng ký ghi danh cho con em khác bằng cách nhấp vào nút dưới đây
và phải dùng tên truy cập với mật khẩu mà bạn thường sử dụng khi đăng nhập vào ENT ENT Environnement Numérique de Travail

Kết nối

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

TRÌNH TỰ TRẢ LỜI HỒ SƠ:
1. Nhà trường sẽ trả lời bằng thư điện tử các hồ sơ đăng ký vào các lớp mẫu giáo bé (PS) và mẫu giáo nhỡ (MS) vào đầu tháng 6.

2. Các hồ sơ đăng ký vào các lớp từ mẫu giáo lớn (GS) trở lên cũng sẽ được trả lời qua thư điện tử vào trung tuần tháng 6 cùng với thông báo ngày kiểm tra đầu vào nếu có.

3. Khi hồ sơ được chấp thuận, phụ huynh xác nhận ghi danh cho con em mình bằng cách thanh toán phí ghi danh lần đầu qua chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn một (1) tuần (xem -> thông tin tài khoản hoặc ở bên dưới).

Nếu phí ghi danh không được thanh toán đúng thời hạn thì kết quả tuyển sinh sẽ bị hủy. Nếu phụ huynh hủy đăng ký ghi danh sau khi đã trả phí thì nhà trường sẽ không hoàn lại. (xem -> quy định tài chính).

Việc ghi danh vào danh sách chính thức sẽ được hoàn tất ngay khi nhà trường nhận được các giấy tờ phụ huynh phải nộp bổ sung theo yêu cầu. (xem danh sách giấy tờ ở trên)

Đăng ký ghi danh vào học kỳ 3 năm học 2018-2019 chỉ dành cho học sinh Pháp và học sinh đến từ các trường học ở Pháp hoặc hệ thống AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger :
Phụ huynh muốn đăng ký cho con em mình cần điền hồ sơ trực tuyến và nộp các giấy tờ yêu cầu bằng tài liệu PDF theo hình thức trực tuyến (xem danh sách giấy tờ ở trên).

Đăng ký trực tuyến năm học 2018-2019 tại đây

THÔNG TIN NGÂN HÀNG ĐỂ THANH TOÁN PHÍ GHI DANH LẦN ĐẦU:

Relevé d’identité bancaire-Thông tin ngân hàng