Trang nhà > Ghi danh > Thủ tục đăng ký > Thủ tục ghi danh

Thủ tục ghi danh

bởi NGUYEN Lan Phuong

Đăng ký ghi danh vào giữa chừng năm học 2021-2022 chỉ dành cho học sinh Pháp và học sinh đến từ các trường học ở Pháp hoặc hệ thống AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger :
Phụ huynh muốn đăng ký cho con em mình vui lòng liên hệ với văn phòng Ban giám hiệu (secretariat de direction) qua thư điện tử hoặc qua điện thoại để được hướng dẫn thủ tục và sẽ phải nộp giấy tờ theo danh sách nêu dưới đây.

Thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023:

Nhà trường không yêu cầu phụ huynh trả bất cứ khoản phí nào cho đến khi hồ sơ được Hiệu trưởng toàn trường phê duyệt và sẽ gửi thông báo tới phụ huynh.

Cổng đăng ký ghi danh trực tuyến EDUKA được mở từ ngày 20/04 đến ngày 20/05/2022, thời hạn gửi hồ sơ.

Phụ huynh chuẩn bị những giấy tờ phải nộp theo danh sách sau đây.

Danh sách giấy tờ phải nộp

Lưu ý:

  1. Hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét ;
  2. Bắt buộc phải scan riêng mỗi loại tài liệu ở định dạng PDF theo đúng chiều đọc văn bản. Nếu một loại tài liệu có nhiều trang thì các trang phải đúng thứ tự ;
  3. Những tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải do cơ quan dịch thuật có thẩm quyền dịch sang một trong các ngôn ngữ sau: tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Anh.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ (Cổng đăng ký ghi danh trực tuyến EDUKA mở từ ngày 20/04 và cho đến 17h00 ngày 20/05/2022.)

Bạn chưa có con em nào đang học ở trường

Nếu bạn chưa từng làm hồ sơ ghi danh, hãy nhấp vào nút sau đây để đăng ký tài khoản.

Đăng ký tài khoản

Bạn đã (từng) đăng ký tài khoản, hãy nhấp vào nút sau đây để đăng nhập và tạo hồ sơ ghi danh.

Đăng nhập

Bạn đã có một hay nhiều con em đang học ở trường

Bạn có thể đăng ký ghi danh cho con em khác bằng cách nhấp vào nút sau đây
và phải dùng tên truy cập với mật khẩu mà bạn thường sử dụng khi đăng nhập vào ENT ENT Environnement Numérique de Travail

Đăng nhập

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
Phụ huynh muốn đăng ký ghi danh lại cho học sinh đã rời trường từ năm 2019 vui lòng liên hệ với văn phòng Ban giám hiệu (secretariat de direction) qua thư điện tử hoặc qua điện thoại để được hướng dẫn thủ tục và sẽ phải nộp giấy tờ theo danh sách nêu trên đây.

TRÌNH TỰ TRẢ LỜI HỒ SƠ:

1. Nhà trường sẽ trả lời qua thư điện tử các hồ sơ đăng ký vào các lớp mẫu giáo bé (PS) vào giữa tháng Sáu.

2. Các hồ sơ đăng ký vào các lớp từ mẫu giáo nhỡ (MS) trở lên cũng sẽ được trả lời qua thư điện tử vào cuối tháng Sáu cùng với thông báo ngày kiểm tra đầu vào nếu có.

3. Khi hồ sơ được chấp thuận, phụ huynh xác nhận ghi danh cho con em mình bằng cách thanh toán phí ghi danh lần đầu qua chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn một (1) tuần (xem -> thông tin tài khoản hoặc ở bên dưới).

Nếu phí ghi danh không được thanh toán đúng thời hạn thì kết quả tuyển sinh sẽ bị hủy. Nếu phụ huynh hủy đăng ký ghi danh sau khi đã trả phí thì nhà trường sẽ không hoàn lại. (xem -> quy định tài chính).

Việc ghi danh vào danh sách chính thức sẽ được hoàn tất ngay khi nhà trường nhận được các giấy tờ phụ huynh phải nộp bổ sung theo yêu cầu. (xem danh sách giấy tờ ở trên)

THÔNG TIN NGÂN HÀNG ĐỂ THANH TOÁN PHÍ GHI DANH LẦN ĐẦU:

Relevé d’identité bancaire-Thông tin ngân hàng