Trang nhà > Nhà trường > Thông tin hành chính > Thông báo về đợt tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi 12-17 tuổi

Thông báo về đợt tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi 12-17 tuổi

bởi VUONG Bach Lien

Kính gửi : Ông bà phụ huynh học sinh,

Nhà trường được Trung tâm Y tế Ngọc Thụy thông báo về việc có thể tiêm chủng ngừa Covid cho học sinh trường Pháp trong độ tuổi 12-17 tuổi (không phân biệt quốc tịch) với vắc xin Pfizer.

Các gia đình quan tâm cần cho chúng tôi biết trước 17h00 ngày thứ sáu 26/11/2021 có đồng ý đăng ký con em mình vào danh sách gửi cho Trung tâm Y tế Phường không.

Quý phụ huynh vui lòng gửi thông tin đăng ký tới cô Lệ infirmerie@lfay LFAY Lycée Français Alexandre Yersin .com.vn và c.c. thầy Lequeux cpe CPE Conseiller Principal d’Éducation @lfay LFAY Lycée Français Alexandre Yersin .com.vn, bao gồm họ và tên con em mình cùng ngày tháng năm sinh, họ và tên người giám hộ hợp pháp cùng địa chỉ e-mail để liên hệ.

Một số lưu ý liên quan đến tiêm chủng :
• Các phụ huynh Pháp và nước ngoài cần có người đi kèm để có thể trao đổi bằng tiếng Việt với các nhân viên tiêm chủng ;
• Khi đi tiêm, học sinh cần có người giám hộ hợp pháp đi cùng và ký các giấy tờ theo yêu cầu.
• Học sinh trước đó đã không tiêm loại vắc xin khác Pfizer ;
• Địa điểm tiêm chưa xác định (có thể tại bệnh viện Đức Giang) ;

Khi lên được danh sách đăng ký tiêm, nhà trường sẽ gửi qua Trung tâm y tế Phường.

Trân trọng.

Magali AKTAS-VALLIER
Phó Hiệu trưởng