Trang nhà > Nhà trường > Thư của Hiệu trưởng toàn trường > Thông báo khai giảng năm học 2020-2021

Thông báo khai giảng năm học 2020-2021

bởi VUONG Bach Lien

Thưa quý PHHS,

Xin mời quý vị đọc thư kèm theo đây của Hiệu trưởng toàn trường :