Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > Ban công tác xã hội > Thành lập ban công tác xã hội

Thành lập ban công tác xã hội

bởi Pelletant Sébastien

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội vừa thành lập một ban chuyên trách các công tác xã hội của trường (gọi là ban công tác xã hội). Theo đó, mọi gia đình phụ huynh học sinh đều có thể nộp hồ sơ đề nghi trợ cấp cho một chi phí cụ thể nào đó mà nhà trường yêu cầu thu.

Lấy hồ sơ đề nghị trợ cấp tại văn phòng nhà trường hoặc văn phòng khối mẫu giáo & tiểu học.

Cuộc họp sắp tới của ban công tác xã hội là vào ngày 27/05/2014. Do vậy, các hồ sơ đề nghị trợ giúp nếu có cần được nộp chậm nhất vào ngày 23/05/2014.

Cần lưu ý là mọi hồ sơ không đầy đủ sẽ mặc nhiên bị loại