Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > THỰC ĐƠN CĂNG TIN NGÀY 26/6 ĐẾN NGÀY 30/6/2023

THỰC ĐƠN CĂNG TIN NGÀY 26/6 ĐẾN NGÀY 30/6/2023

bởi VUONG Bach Lien

Thực đơn căng tin từ 26/6 đến 30/6

PS / MS / GS / CP / CE1 / CE2 :

CM1 / CM2 / COLLEGE / LYCEE :

Thực đơn Snack: