Trang nhà > Ghi danh > Quy định tài chính > Quy định tài chính

Quy định tài chính

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

I- Lời nói đầu
Mọi học sinh không phân biệt quốc tịch khi theo học tại trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội (LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin ), cơ sở giáo dục phổ thông của Pháp ở nước ngoài, đều phải đóng học phí. Các loại phí và lệ phí áp dụng cho từng học sinh như sau :

 • phí ghi danh lần đầu và ghi danh lại hàng năm ;
 • học phí ;
 • phí sử dụng dịch vụ căng tin ;
 • lệ phí thi ;
 • học phí ngoại khóa / phí gia nhập Hội thể thao của trường / phí tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (HYFL) ;
 • phí tham gia dã ngoại, du lịch học tập.

Mức học phí và các loại phí, lệ phí cho từng năm học do Cơ quan Giáo dục phổ thông của Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) ấn định hàng năm sau khi thông báo với Hội đồng nhà trường.

Các mức phí và lệ phí này (phụ bản n°1) được lập căn cứ vào bậc học (mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPB) và theo quốc tịch của học sinh.

Giấy xác nhận lựa chọn quốc tịch (phụ bản 2 dưới đây) phải được nộp cùng hồ sơ ghi danh. Giấy này sẽ có giá trị trong suốt thời gian học sinh liên quan theo học tại trường. Theo đó, việc thay đổi quốc tịch chỉ có thể được Hiệu trưởng nhà trường chấp thuận khi có giấy tờ chứng minh và chỉ áp dụng cho năm học tiếp theo và chỉ trong trường hợp học sinh liên quan có thêm quốc tịch mới trong năm đang học.

Trường hợp ghi danh cho anh, chị, em của một học sinh đang theo học tại trường thì quốc tịch ghi trong hồ sơ của người anh, chị, em này bắt buộc phải là quốc tịch mà gia đình đã chọn lúc ghi danh cho người con đầu tiên (với điều kiện anh, chị, em có cùng các quốc tịch).

Bản quy định về tài chính được đăng trên trang thông tin điện tử của nhà trường, và được cập nhật hàng năm. Bản quy định này được phát cho phụ huynh khi học sinh ghi danh nhập học lần đầu. Văn bản này coi như đã được gia đình phụ huynh học sinh biết và chấp nhận ngay khi học sinh được tiếp nhận vào trường (xem phiếu ghi danh nhập học - dòng « đã xem và biết về các quy định tài chính của nhà trường »).

II- Phí ghi danh lần đầu và ghi danh lại hằng năm

1) Phí ghi danh lần đầu
Phí ghi danh lần đầu của một học sinh là phí phải đóng cho lần ghi danh đầu tiên vào trường Pháp Alexandre Yersin hoặc ghi danh trở lại sau khi học sinh đó thôi học và đã được xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường (nhà trường đã phát hành giấy chứng nhận thôi học), cho dù thời gian theo học tại trường là bao lâu.

Phí ghi danh lần đầu không được hoàn trả và việc thanh toán phí này là điều kiện tiên quyết cần thiết để một học sinh có thể vào lớp.

2) Phí ghi danh lại hàng năm
Phí ghi danh lại hàng năm của một học sinh là phí phải đóng kể từ năm học thứ hai trở đi và được thanh toán cùng với học phí học kỳ 3 của năm học trước.

Phí ghi danh lại, nếu đã nộp (cùng với học phí học kỳ 3 của năm học trước) và trong trường hợp học sinh thực sự thôi học trước ngày học cuối cùng của năm học đó, có thể được hoàn trả khi có đơn yêu cầu và gửi cho hiệu trưởng nhà trường.

3) Phí bảo hiểm học sinh
Phí bảo hiểm học sinh được gộp vào phí ghi danh lần đầu và phí ghi danh lại hàng năm. Bảo hiểm học sinh bắt buộc này sẽ bồi thường các chi phí y tế trong trường hợp bị tai nạn với mức bồi thường lên tới 5.000 US$, ngoài ra còn bồi thường trách nhiệm dân sự.

III- Học phí
Học phí chỉ bao gồm : tiền học, tiền sách sách giáo khoa và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà trường. Tiền học phí không thể chia tách và không thể thương lượng.

1) Phát hành giấy báo nợ
Tiền học phí được quy định cho từng năm học và được báo nợ theo từng học kỳ theo cách thức như sau: 40% vào học kỳ 1, 30% vào học kỳ 2 và 30% vào học kỳ 3.

2) Chiết giảm theo tỷ lệ hoặc theo nguyên tắc
Những gia đình đến vào giữa chừng học kỳ được hưởng chiết giảm tiền học phí theo tỷ lệ thời gian đã qua của học kỳ, và đồng thời phải đóng học phí trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu.

Những học sinh chuyển trường giữa chừng học kỳ vì lý do cá nhân phải đóng toàn phần học phí của học kỳ đang học trừ lý do phải thuyên chuyển công tác của cha mẹ hoặc của người giám hộ hợp pháp. Trong trường hợp này, nhà trường sẽ chiết giảm tiền học phí theo tỷ lệ thời gian còn lại của học kỳ, và đồng thời gia đình phải đóng học phí trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu.

Việc giảm theo nguyên tắc (khấu trừ) 20% tiền học phí được áp dụng cho người con thứ ba trở đi của cùng một gia đình theo học tại trường, và được áp dụng cho người nhỏ tuổi nhất trong các anh chị em.

3) Nghỉ học
Khi học sinh nghỉ học nhất thời, cho dù trong thời gian bao lâu, học sinh không được hưởng bất kỳ chế độ giảm học phí nào.

4) Khoản thu dư
Khi học sinh rời trường, nếu khoản học phí đã thu có số dư dưới 08€ (một học sinh) thì sẽ được chuyển vào quý tương ái.

IV- Phí và lệ phí thi
Phí và lệ phí thi (thông thường được báo nợ trong học kỳ 3) có thể bao gồm:

 • lệ phí đăng ký dự thi;
 • phí đi lại;
 • phí ăn ở ;
 • lệ phí thị thực.

V- Phí sử dụng dịch vụ căng tin
Nhà trường đề xuất hai loại hình dịch vụ:

 • Bữa ăn với « suất ăn cố định» dành cho học sinh mẫu giáo & tiểu học và các học sinh trung học được hưởng học bổng: suất ăn trưa đầy đủ được phục vụ hàng ngày tại trường, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Phí loại hình này được tính cho cả năm học và được báo nợ theo từng học kỳ (40% vào học kỳ 1, 30 % vào học kỳ 2 và 30% vào học kỳ 3).
 • Bữa ăn tùy chọn mua trực tiếp bằng « phiếu ăn », dành cho học sinh trung học: mua suất ăn hoặc món ăn nhanh tại quầy khi có nhu cầu.

Đối với học sinh mẫu giáo & tiểu học, việc đăng ký sử dụng dịch vụ căng tin sẽ được thực hiện cùng lúc với việc ghi danh lần đầu hoặc ghi danh lại hàng năm.

Việc đăng ký tiếp tục sử dụng dịch vụ ăn trưa được thực hiện tự động. Việc dừng đăng ký sử dụng dịch vụ này là có thể và vào cuối học kỳ, qu trực tuyến bằng cách tải mẫu, điền thông tin và sau đó chuyển lại cho nhà trường.

Trường hợp học sinh nghỉ liên tục từ 15 ngày trở lên thì nhà trường có thể hoàn trả lại tiền những bữa không ăn nếu gia đình có yêu cầu, và chỉ khi nghỉ do đau ốm và có xuất trình giấy xác nhận của y tế.

Học sinh trung học thanh toán suất ăn hoặc món ăn nhanh bằng phiếu ăn được bán theo tệp 10 phiếu tại phòng kế toán-thu ngân vào các ngày và giờ cố định được niêm yết tại nơi bán (phòng kế toán-thu ngân) và thông báo trên trang tin điện tử của nhà trường.

Các gia đình học sinh nhập học hoặc thôi học giữa chừng học kỳ sẽ được hưởng chế độ chiết giảm tỷ lệ theo thời gian, và đồng thời phải đóng phí dịch vụ trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu. Đối với các trường hợp khác, gia đình học sinh phải đóng trọn học kỳ một khi khi học kỳ đã bắt đầu.

VI- Các loại phí và lệ phí khác
Ngoài ra, gia đình học sinh có thể còn phải trả một số phí và lệ phí khác nếu có:

 • Phí tham gia dã ngoại, du lịch học tập.
  Sau khi quyết toán chi phí, nếu khoản dư nhỏ hơn 08€/học sinh thì được chuyển vào quỹ tương ái. Nếu dư trên 08€ thì sẽ được trả lại cho gia đình học sinh.
 • Lệ phí tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (HYFL). Lệ phí này được báo nợ trong học kỳ 1 của năm học.
 • Phí mua sổ ảnh lưu niệm của năm học, được báo nợ trong học kỳ 3 của năm học.
 • Phí phạt do đón học sinh muộn sau giờ tan học chính khóa hoặc ngoại khóa (xem Nội quy nhà trường).
 • Phí bồi thường do làm hư hỏng hoặc mất sách giáo khoa mượn của trường, được tính theo giá sách mới.
 • Phí bồi thường do làm hư hỏng hoặc mất sách và/hoặc tạp chí, (mượn ở lớp từ thùng sách chủ đề hoặc ở thư viện), và được tính theo giá sách và/hoặc tạp chí mới. Một khi hóa đơn liên quan đã phát hành, phí này sẽ không được hoàn trả lại ngay cả khi sách và/hoặc tạp chí báo mất hoặc hư hỏng được tìm thấy hoặc được phục hồi các hư hại.
 • Phí bồi thường do làm mất chìa khóa tủ cá nhân, tính từ chìa thay thế thứ ba và các chìa tiếp theo.
 • Phí bồi thường do làm mất sổ liên lạc học sinh, tính từ quyển thay thế thứ ba và các quyển tiếp theo.

VII- Chu kỳ thanh toán
Học phí và các khoản phí và lệ phí khác phải được thanh toán theo các chu kỳ như sau:

 • Vào tháng Chín của năm n:
  • Học phí học kỳ 1 (40% học phí của năm học);
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 1 (40% tổng phí của năm), nếu sử dụng;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 1 (40% tổng phí của năm), nếu tham gia;
  • Lệ phí gia nhập Hội thể thao của trường (100% lệ phí), nếu tham gia ;
  • Lệ phí tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (100% lệ phí), nếu tham gia;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điểm VI).
 • Vào tháng Một của năm n+1:
  • Học phí học kỳ 2 (30% học phí của năm học);
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 2 (30% tổng phí của năm), nếu sử dụng ;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 2 (30% tổng phí của năm), nếu tham gia;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điểm VI).
 • Vào tháng Tư của năm n+1:
  • Học phí học kỳ 3 (30% học phí của năm học);
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 3 (30% tổng phí của năm), nếu sử dụng;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 3 (30% tổng phí của năm), nếu tham gia;
  • Phí ghi danh lại (cho năm học sau);
  • Phí và lệ phí thi;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điểm VI).

Các khoản phí và lệ phí khác (điểm VI) có thể được gộp trong phiếu báo nợ học phí học kỳ liên quan cho gia đình học sinh, hoặc báo nợ riêng. Tuy nhiên, các khoản phí và lệ phí liên quan các chuyến dã ngoại, du lịch học tập sẽ được báo nợ trước khi chuyến đi được thực hiện: việc thanh toán các khoản phí và lệ phí liên quan trước mọi chuyến đi xác định học sinh sẽ tham gia thực sự dự án.

VIII- Báo nợ và phương thức thanh toán

Bản thân gia đình học sinh là người chịu tránh nhiệm trả tiền học phí và các khoản phí, lệ phí khác cho nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng chấp nhận các hình thức thỏa thuận thanh toán giữa gia đình học sinh với cơ quan nơi cha mẹ học sinh công tác. Trường hợp học phí và các khoản phí, lệ phí khác do cơ quan nơi cha mẹ học sinh công tác chịu trách nhiệm thanh toán thì gia đình học sinh cần phải đảm bảo rằng việc thanh toán được thực hiện. Với lý do này, gia đình học sinh cần nộp cho nhà trường phiếu thông tin trong trường hợp các loại học phí, phí và lệ phí ghi trong giấy báo nợ (không chia tách một loại phí hoặc lệ phí) được cơ quan nơi mình công tác hoặc một người thứ ba chịu chi trả một phần hoặc toàn bộ.

Giấy báo nợ học phí và các khoản phí, lệ phí sẽ được cho phụ huynh học sinh qua thư điện tử (tệp PDF).

Giấy báo nợ được ghi bằng đồng euro (€).

Học phí phải được thanh toán trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng của nhà trường bằng chuyển khoản hoặc bằng séc tiền đồng euro (tài khoản tại Pháp) hoặc séc tiền đồng Việt Nam. Mọi thanh toán bằng tiền mặt đều không được chấp nhận.

Số tiền ghi trên giấy báo nợ là số thực phải trả, không bao gồm phí ngân hàng. Trường Pháp Alexandre Yersin không chịu trách nhiệm về những sai sót, chênh lệch tỷ giá hoặc các loại phí mà ngân hàng có thể áp dụng, các khoản này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của các gia đình phụ huynh.

Việc chuyển đổi từ đồng Việt Nam sang đồng euro và ngược lại căn cứ vào tỷ giá chính thức (do Bộ tài chính Pháp quy định) hiện hành tại thời điểm nhà trường thu tiền. Các loại phí phát sinh khi thanh toán bằng chuyển khoản hoặc khi chuyển đổi loại tiền hoàn hoàn thuộc trách nhiệm của người thanh toán. Tỷ giá được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của nhà trường (www.lfay.com.vn).

Thông tin về tài khoản ngân hàng của nhà trường:

Loại tiền Tên tài khoản Số tài khoản Thông tin ngân hàng
VND LYCEE A YERSIN 06101.002220.001.67 BNP PARIBAS HANOI BRANCH
Citad code: 01657001
Swift code: BNPAVNVX
EUR AGENT COMPTABLE
LYCEE ALEXANDRE YERSIN
10071 44900 00001020675 03 TRESOR PUBLIC – TPNANTES
TGETRANGER
BIC: TRPUFRP1
IBAN : FR76 1007 1449 0000 0010 2067 503

Mọi đề nghị được thanh toán làm nhiều lần phải được làm thành văn bản trình lên Giám đốc hành chính và tài chính của trường Pháp Alexandre Yersin để xem xét.

IX- Các quy định trong trường hợp không thanh toán nợ
Mười lăm (15) ngày sau hạn chót thanh toán ghi trên giấy báo nợ mà gia đình vẫn chưa thanh toán, phòng kế toán sẽ gửi giấy báo nhắc lại. Giấy báo nhắc lại lần thứ nhất này sẽ được gửi cho phụ huynh qua thư điện tử (định dạng PDF).

Mười (10) ngày sau khi phát hành giấy báo nợ nhắc lại lần thứ nhất, những phụ huynh vẫn chưa thanh toán sẽ nhận được giấy báo nhắc lại lần thứ hai, với gia hạn thanh toán trong vòng bảy (7) ngày. Đồng thời, nhà trường sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc thư điện tử để nhắc nhở.

Quá thời hạn bảy (7) ngày này, phòng kế toán sẽ gửi giấy báo nhắc lại lần ba và là lần cuối cùng yêu cầu thanh toán ngay sau khi nhận được giấy báo. Lúc đó, các phụ huynh liên quan sẽ được triệu tập riêng tới gặp Giám đốc hành chính và tài chính của trường để giải quyết.

Sau khi đã được báo nhắc lại ba lần và gặp Giám đốc hành chính và tài chính nhưng phụ huynh vẫn không thanh toán các khoản nợ với nhà trường sẽ phải đối mặt với việc con em mình bị xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường và sẽ bị khởi kiện, và toàn bộ án phí sẽ do phụ huynh liên quan chịu trách nhiệm.-