Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Nội quy tham gia hoạt động ngoại khóa

Nội quy tham gia hoạt động ngoại khóa

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

I / GHI DANH VÀ PHÍ GHI DANH

Ghi danh theo học kỳ

Việc ghi danh được thực hiện theo học kỳ và phí tham gia được báo nợ cùng lúc với học phí học kỳ, thanh toán theo phương thức chuyển khoản. Phí tham gia ngoại khóa không được hoàn trả trong trường hợp ngoại khóa bị hủy do thời tiết xấu hoặc khi học sinh tự vắng, nghỉ. Học sinh nhập học giữa học kỳ cũng có thể ghi danh, với điều kiện còn chỗ, và đồng ý trả phí trọn tháng một khi tháng đó đã bắt đầu.
Con em quý vị đã ghi danh cho một loại hình ngoại khóa nhưng loại hình đó có thể sẽ không được triển khai nếu không có đủ số học sinh ghi danh tối thiểu theo yêu cầu. Trong trường hợp này quý vị có thể chọn một loại hình khác thay thế hoặc đề nghị hoàn lại phí.
Đối với các loại hình thể thao, việc ghi danh chỉ có giá trị khi đã trình giấy y tế chứng nhận đủ sức khỏe.

Ghi danh theo năm học

Đầu năm học, quý vị có thể ghi danh cho con em mình tham gia cả năm. Phí tham gia trong trường hợp này được thanh toán theo ba kỳ, cùng lúc với học phí học kỳ.
Cuối mỗi học kỳ, có thể có sự thay đổi trong việc tổ chức sinh hoạt (đổi địa điểm, hủy hoặc có thêm loại hình mới). Vì vậy, quý vị có thể thay đổi loại hình khi một học kỳ mới sắp bắt đầu, bằng cách điền trực tuyến vào mẫu có sẵn.

II / CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

 • Giới hạn tối đa 2 loại hình ngoại khóa/tuần đối với các cháu học sinh mẫu giáo nhỏ và nhỡ.
 • Giới hạn tối đa 4 loại hình ngoại khóa/tuần đối với các học sinh khác.
 • Học sinh tham gia ngoại khóa cam kết giữ gìn các trang thiết bị được cung cấp phục vụ cho mụn học cũng như tuân thủ các quy đinh về hoạt đông ngoại khóa của nhà trường.
 • Đối với các mụn thủ công (vẽ, nặn hình...), và thể thao, học sinh phải mặc quần áo thích hợp.
 • Học sinh ghi danh vào các hoạt đông ngoại khóa phải có mặt tại sân chơi tiểu học ngay sau khi tan lớp. Giáo viên hướng dẫn đún học sinh trước biển có ghi tên mụn học và tên giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn các nhóm học sinh mẫu giáo sẽ đến đón các học sinh tại lớp.
 • Học sinh mẫu giáo ăn lót dạ lúc 14h45-15h00 tại lớp dưới sự quản lý của giáo viên hướng dẫn. Đối với học sinh tiểu học, các cháu có khoảng 15 phút nghỉ giữa giờ để ăn lót dạ.
 • Lúc 16h20, các học sinh mẫu giáo không đi xe buýt sẽ được giáo viên hướng dẫn đưa về phòng số D104 để chờ người nhà đến đón.
 • Giờ ngoại khóa kết thúc lúc 16h25. Các học sinh tiểu học sẽ được giáo viên hướng dẫn đưa trở lại sân tiểu học, và tiếp tục được quản lý chờ người đến đón. Nhân viên quản sinh trên xe buýt đến đón học sinh tại sân tiểu học, PHHS đón con em mình tại sảnh trường lúc 16h30. Trường hợp học sinh được một người khác đón thì cha mẹ học sinh phải thông báo bằng văn bản ngay tại thời điểm ghi danh. Cũng vậy, khi có thay đổi nhất thời tuyến xe đưa đón con em mình, gia đình cũng cần phải thông báo trước cho người phụ trách văn phòng ngoại khóa được biết.
 • Trường hơp con em mình vắng, nghỉ, đề nghị quý PHHS báo cho nhà trường được biết trong thời gian sớm nhất và nếu có thể được, báo trước khi buổi ngoại khóa liên quan bắt đầu. (theo địa chỉ: activites@lfay LFAY Lycée Français Alexandre Yersin .com.vn).
 • Phù hợp với quy định được ghi trong nội quy của nhà trường, trường hợp đến đón con em mình muộn sau buổi ngoại khóa (sau 16h45), gia đình sẽ được cảnh báo hai lần. Nếu tình trạng tái diễn đến lần thứ ba, nhà trường sẽ áp dụng hình thức phạt tiền (50 €) và tương tự cho mỗi lần đến đón muộn sau đó.
 • Trường hợp thời tiết xấu, quá nóng hoặc quá ô nhiễm không khí, thì các hoạt động ngoại khóa ngoài trời sẽ được thay bằng các sinh hoạt khác trong phòng học: học sinh mẫu giáo có thể sẽ xem phim hoạt hình tại thư viện hoặc có thể nghe đọc sách, học sinh tiểu học có thể được chia thành các nhóm nhỏ để chơi các trò chơi tập thể.