Trang nhà > Sư phạm > Mẫu giáo và tiểu học > Mẫu giáo/Tiểu học : Họp phụ huynh học sinh đầu năm học

Mẫu giáo/Tiểu học : Họp phụ huynh học sinh đầu năm học

bởi MADAOUI Karim

Thưa quý vị phụ huynh học sinh,

Quý vị được mời tham dự buổi họp với giáo viên chủ nhiệm lớp của con em mình. Tôi gửi dưới đây lịch dự kiến cho mỗi lớp.

Mong quý vị tham gia đông đủ vào buổi họp đầu năm quan trọng này.

PDF :