Trang nhà > Thông tin hữu ích > Lịch học và giờ học > Lịch học 2018-2019

Lịch học 2018-2019

bởi NGUYEN Lan Phuong

Lịch học đã được Cơ quan giáo dục phổ thông của Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) phê duyệt của .

Lịch học 2018-2019