Accueil > Établissement > Informations administratives > Information importante

Information importante

par MADAOUI Karim

Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]

Conformément aux décisions prises par les autorités locales de la ville de Hanoï ce soir et en concertation étroite avec l’Ambassade de France, je vous informe que le Lycée Français Alexandre Yersin sera fermé du 3 au 9 février inclus.

P/O La Proviseure

— 

Phù hợp với quyết định của nhà chức trách thành phố Hà Nội vừa ban hành chiều tối nay liên quan đến dịch bệnh, và sau khi xin ý kiến thống nhất với Đại sứ quán Pháp, tôi thông báo để toàn thể quý phụ huynh và học sinh được biết, trường Pháp A. Yersin sẽ đóng cửa từ ngày 03 đến hết ngày 09/02.

Hiệu trưởng.