Trang nhà > Thông tin hữu ích > Lịch học và giờ học > Giờ học

Giờ học

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Cổng trường mở từ 8h đến 18h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày nghỉ lễ và trong các kỳ nghỉ theo lịch học của nhà trường.

MẪU GIÁO & TIỂU HỌCCác hoạt động ngoại khóa (không bắt buộc) dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học được tổ chức vào các buổi chiều từ 14h45 đến 16h30 theo lịch sau :

 • Mẫu giáo bé đến lớp 2 (CE1) : thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu
 • Lớp 3 (CE2) : thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu
 • Lớp 4 & lớp 5 (CM1 & CM2) : thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu

Các hoạt động giáo dục bổ trợ APC (không bắt buộc) do giáo viên đề xuất tới học sinh :

 • Mẫu giáo nhỡ (MS) và mẫu giáo lớn (GS) : thứ tư, từ 13h00 đến 14h45 ;
 • Lớp 1 (CP) & lớp 2 (CE1) : thứ tư, từ 14h45 đến 16h30 ;
 • Lớp 3 (CE2) : thứ ba, từ 14h45 đến 16h30 ;
 • Lớp 4 & lớp 5 (CM1 & CM2) : thứ năm, từ 14h45 đến 16h30.

TRUNG HỌC

 • 8h25 Chuông báo vào lớp
 • 8h30 Bắt đầu tiết học
 • 10h20 - 10h35 Nghỉ ra chơi
 • 12h25 - 13h25 Nghỉ ăn trưa
 • 13h30 Bắt đầu tiết học
 • 15h20 - 15h35 Nghỉ ra chơi
 • Kết thúc ngày học : theo thời khóa biểu

Những tiết học các môn tự chọn (tiếng La-tinh, tiếng Việt, kịch nghệ…) dành cho học sinh từ lớp Sáu đến lớp Mười hai sẽ có thể được tổ chức từ 16h30 đến 18h25 theo thời khóa biểu của từng lớp.