Trang nhà > Nhà trường > Chương trình công tác trọng điểm > Giai đoạn 2018 - 2022

Giai đoạn 2018 - 2022

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Chương trình công tác trọng điểm của nhà trường xác định các phương thức riêng nhằm thực hiện các mục tiêu và chương trình giáo dục chung của Bộ Giáo dục quốc gia Pháp. Chương trình có tính đến các định hướng đã được AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger đưa ra, cũng như bối cảnh và các nét đặc thù của nước sở tại.
Việc thừa nhận các cơ sở giáo dục Pháp ở nước ngoài xác thực tính phù hợp của chương trình giảng dạy đối với yêu cầu, chương trình, mục tiêu giáo dục cũng như các nguyên tắc tổ chức hệ thống giáo dục của Pháp.
Các cơ sở giáo dục phổ thông của Pháp ở nước ngoài cung cấp một chương trình giáo dục đa ngôn ngữ : giảng dạy tiếng Pháp và sử dụng thông thạo tiếng Pháp, giảng dạy ngôn ngữ nước sở tại, thúc đẩy năng lực đa ngôn ngữ trong bối cảnh quốc tế và tăng cường học tập các ngôn ngữ trong suốt quá trình học tập của học sinh. Các chương trình giáo dục đó tạo điều kiện để trường là một ngôi trường thế tục, dành cho mọi học sinh, và có trách nhiệm với môi trường.
Do chương trình các công tác trọng điểm của nhà trường giai đoạn 2013-2016 đã kết thúc, chương trình mới, giai đoạn 2018-2022, được soạn thảo trong năm học 2017 và đã đưa vào thực hiện từ năm học 2018 với việc chuyển trường sang cơ sở mới được xây dựng tại quận Long Biên.

Chương trình công tác trọng điểm (Projet d’établissement) giai đoạn 2018-2022 :

Chương trình (bản tiếng Pháp)