Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Đăng ký/hủy sử dụng dịch vụ căng tin

Đăng ký/hủy sử dụng dịch vụ căng tin

bởi Phụ trách tin học

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Để đăng ký sử dụng/ hoặc hủy dịch vụ căng tin, xin mời quý phụ huynh thực hiện qua cổng thông tin Eduka.