Trang nhà > Thông tin hữu ích > Đồ dùng học tập > Danh mục đồ dùng học tập cá nhân

Danh mục đồ dùng học tập cá nhân

Năm học 2021-2022

bởi DOAN Cam Van

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Sách vở và đồ dùng học tập cá nhân cho học sinh tiểu học :
Ở trường tiểu học, toàn bộ vở, sổ ghi đầu bài cũng như sách giáo khoa sẽ được nhà trường phát cho học sinh. Như vậy, gia đình chỉ cần sắm một số dụng cụ cá nhân cho các cháu mà thôi (cặp sách hay ba lô, bút chì mầu, bút phớt, túi đựng bút-chì-tẩy-kéo…). Nhằm giúp các cháu sử dụng thuận tiện, quý vị nên chọn loại có chất lượng tốt và nên sắm dự trữ phòng khi cần thay thế.
Đối với các lớp thuộc giai đoạn học tập 3 (lớp 3, 4, 5) gia đình nên sắm cho các cháu một quyển từ điển để tra cứu ở nhà (đối chiếu loại từ điển nên mua đối với từng năm học được ghi trong danh sách đồ dùng học tập cần chuẩn bị).

Vào ngày khai giảng, học sinh nhớ mang theo đầy đủ các đồ dùng học tập cá nhân khi đến trường.

Hiệu trưởng khối mẫu giáo & tiểu học
Sylvie GUILLAUME-BRANCHE

Các lớp Mẫu giáo

 • Một mũ lưỡi trai hoặc có vành ghi tên học sinh
 • Một thú bông hoặc đồ vật quen thuộc trẻ thường ôm lúc ngủ nếu trẻ cần
 • Một bình nước
 • Một túi ghi tên học sinh trong đó có quần áo thay : hai quần lót ; hai áo phông ; hai quần ; một đôi giày/dép. Phụ huynh ghi tên con và tên lớp trên tất cả quần áo.

Vào lớp 1 (CP)

 • Một cặp sách to chất liệu cứng chất lượng tốt (tránh cặp có bánh xe kéo)
 • Một túi đựng bút chất liệu mềm trong đó có :
  - 3 bút bi : 1 mực xanh lơ, 1 mực xanh lá, 1 mực đen, (không dùng bút gộp 4 màu)
  - 2 thỏi hồ dán khô loại to (40g)
  - 1 cục tẩy trắng dẻo
  - 1 kéo học sinh đầu tròn loại tốt
  - 2 bút chì đen HB
  - 1 gọt bút chì có bầu chứa vỏ bào
 • 1 túi đựng bút chì 12 mầu chất lượng tốt
 • 1 túi đựng 12 bút dạ (nét vừa) chất lượng tốt
 • 1 thước kẻ 30 cm – không dùng thước mềm và thước gấp !
 • 1 bảng trắng to + 2 bút viết bảng xanh lơ + 1 mút xóa bảng
 • 1 bình đựng nước
 • 1 áo phông cũ (cỡ người lớn) dùng để mặc bên ngoài phục vụ cho giờ học mỹ thuật (vẽ và tạo hình)
Tất cả các dụng cụ học tập này sẽ được bổ sung thường xuyên trong suốt năm học tùy theo mức độ sử dụng, làm mất hoặc làm hỏng. Để kéo dài thời gian sử dụng, nên chọn mua sản phẩm chất lượng tốt. Tất cả các đồ dùng học tập sẽ được ghi tên học sinh và sẽ được để lại tại lớp.

Lớp 2 (CE1)

 • 1 túi đựng bút bằng vật liệu mềm
 • 1 bút bi màu xanh lơ, 1 xanh lá, 1 đỏ, 1 đen (không dùng loại bút gộp 4 màu)
 • 1 hộp chì màu loại tốt
 • 1 hộp bút dạ loại tốt
 • 2 thỏi hồ dán loại to
 • 1 cục tẩy trắng dẻo
 • 1 kéo học sinh loại tốt
 • 2 bút chì đen loại HB và 1 gọt bút chì có bầu chứa vỏ bào.
 • 1 thước kẻ 30 cm – không dùng thước mềm và thước gấp
 • 1 bảng viết bút phớt màu trắng + 1 bút phớt loại xóa được + 1 giẻ lau
 • 1 ê-ke loại tốt
 • 1 bình đựng nước
 • 1 quyển từ điển Larousse hoặc Robert hoặc Hachette, loại dành cho học sinh 8-11 tuổi hoặc 6-8 tuổi (để ở nhà)
 • 1 áo phông cũ (cỡ người lớn) dùng để choàng bên ngoài phục vụ cho giờ học mỹ thuật (vẽ và tạo hình)
Tất cả các dụng cụ học tập này sẽ được bổ sung thường xuyên trong suốt năm học tùy theo mức độ sử dụng hết, hoặc làm mất hoặc làm hỏng. Để kéo dài thời gian sử dụng, nên chọn sắm loại có chất lượng tốt. Tất cả các đồ dùng học tập sẽ được đánh dấu tên học sinh và sẽ được để lại tại lớp.

Lớp 3 (CE2)

2 túi mềm đựng đồ dùng học tập (không dùng hộp kim loại)

 • 5 bút bi xanh lơ và/hoặc 1 bút máy + mực chất lượng tốt, 3 bút bi đỏ, 3 xanh lá và 3 đen
 • 3 bút nhớ dòng
 • 1 túi 12 bút chì màu
 • 1 túi 12 bút dạ (nét mảnh và nét to)
 • 5 thỏi hồ dán hoặc 5 tuýp hồ dán nước
 • 3 cục tẩy trắng
 • 1 kéo học sinh đầu tù, loại tốt
 • 5 bút chì + 1 gọt bút chì có bầu đựng vỏ bào
 • 1 thước kẻ dài 30cm (Chú ý : không dùng thước mềm hoặc thước bằng kim loại!)
 • 1 bảng trắng (loại Velleda) + 4 bút viết bảng + 1 mút xóa bảng
 • 1 com-pa loại tốt (có hộp đựng và ghi tên học sinh).
 • 1 ê-ke
 • 1 áo phông cũ (cỡ người lớn) dùng để mặc bên ngoài phục vụ cho giờ học mỹ thuật (vẽ và tạo hình)
 • 1 bình nước
Để đảm bảo đồ dùng sử dụng được lâu, nên mua hàng chất lượng tốt. Trong năm học, dụng cụ bị mất hoặc hỏng phải được thay thế. Dụng cụ học tập phải được ghi tên học sinh và sẽ phải để lại tại lớp. Do vậy, cần có thêm một túi đựng đồ dùng học tập ở nhà với bút, chì đen, chì màu, bút phớt ...
Gia đình nên mua một quyển từ điển Robert Junior (có bán ở hiệu sách Savina, Tràng Tiền …)
Không được dùng dập ghim, các loại bút xóa.

Lớp 4 (CM1)

 • 8 bút bi (4 mực xanh lơ, 2 xanh lá, 2 đỏ)
 • 1 hộp bút chì màu
 • 1 hộp bút dạ nét mảnh
 • 5 thỏi hồ dán
 • 1 cục tẩy trắng dẻo
 • 1 kéo chất lượng tốt
 • 2 bút chì HB + 1 gọt bút chì
 • 1 túi đựng bút
 • 2 bút nhớ dòng mầu khác nhau
 • 1 bảng trắng (loại Velleda) + 3 bút viết bảng + 1 mút xóa bảng
 • 1 com-pa chất lượng tốt
 • 1 ê-ke
 • 1 thước kẻ dẹt mới dài 30cm (Chú ý : không dùng thước mềm !)
 • 1 bình nước
 • 1 áo phông cũ (cỡ người lớn) dùng để mặc bên ngoài phục vụ cho giờ học mỹ thuật (vẽ và tạo hình)

Ở nhà cần có :

 • 1 quyển từ điển bản mới, có thể chọn một trong những loại sau : Super Major Larousse CM1/6è hoặc Larousse de Poche hoặc Robert-junior illustré hoặc Hachette junior.
 • 1 quyển sách dạy chia động từ Nouveau BESCHERELLE « La Conjugaison pour Tous » - éditions HATIER (có thể mua ở Hà Nội).
Tất cả các dụng cụ học tập này sẽ được bổ sung thường xuyên trong suốt năm học tùy theo mức độ sử dụng, làm mất hoặc làm hỏng. Để kéo dài thời gian sử dụng, nên chọn mua sản phẩm chất lượng tốt. Túi đựng đồ dụng học tập sẽ được để lại tại lớp.

Lớp 5 (CM2)

 • 4 bút bi (1 mực xanh lơ, 1 xanh lá, 1 đỏ, 1 đen) không xóa được
 • 1 hộp bút chì màu
 • 1 hộp bút dạ màu nét mảnh
 • 5 cây keo dán
 • 1 cục tẩy màu trắng dẻo
 • 1 kéo cắt giấy chất lượng tốt
 • 1 bút chì + 1 gọt bút chì
 • 2 túi đựng bút
 • 1 bút máy (mực xanh lơ) + bút xóa
 • 1 bảng trắng + bút dạ bảng loại xóa được + khăn lau
 • 3 bút nhớ dòng màu khác nhau
 • 1 com-pa chất lượng tốt
 • 1 ê-ke
 • 1 thước kẻ dẹt mới dài 30cm (Chú ý : không dùng thước mềm !)
 • 1 chìa khóa vi tính USB từ 1 đến 2 Go
 • 1 quyển sách dạy chia động từ Nouveau BESCHERELLE « La Conjugaison pour Tous » - éditions HATIER (có thể mua ở hiệu sách Tràng Tiền).
 • 1 áo phông cũ (cỡ người lớn) dùng để choàng bên ngoài phục vụ cho giờ học mỹ thuật (vẽ và tạo hình)
 • 1 bình nước

Nên có :

 • 1 quyển từ điển bản mới (để dùng ở nhà), có thể chọn một trong những loại sau : Super Major Larousse CM1/6è hoặc Larousse de Poche hoặc Micro-Robert hoặc Hachette junior
Tất cả các dụng cụ học tập này sẽ được bổ sung thường xuyên trong suốt năm học tùy theo mức độ sử dụng hết, hoặc làm mất hoặc làm hỏng. Để kéo dài thời gian sử dụng, nên chọn sắm loại có chất lượng tốt. Tất cả các đồ dùng học tập sẽ được đánh dấu tên học sinh và sẽ được để lại tại lớp.