Trang nhà > Giáo vụ > Hội bóng đá > Các đội và kết quả

Các đội và kết quả

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

U9 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông Radouane FOULIER

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
07/10/2018 Lycée Yersin 1 - DTD Lion 2 - 0 Alexandre - Cong Vinh
14/10/2018 H.Y.S - Lycée Yersin 1 4 - 0
21/10/2018 Lycée Yersin 1 - CFF 8 - 0 Quang Vinh 4, Alexandre, Trong Hoang, Duy Anh, Charlie
11/11/2018 Blue Sky - Lycée Yersin 1 2 - 2 Quang Vinh, Alexandre
U9 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : ông Antoine VANDER ELST

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
07/10/2018 Lowen&Kicker’s - Lycée Yersin 2 0 - 3 Milo, André, Duy Minh
14/10/2018 Phu Dong - Lycée Yersin 2 5 - 0
21/10/2018 Lycée Yersin 2 - DTD FC 1 - 1 Milo
11/11/2018 Lycée Yersin 2 - BFS 0 - 5
U11 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông DUONG Dai Ha

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
07/10/2018 Lycée Yersin 1 - BFS 2 - 1 Cong Hieu
14/10/2018 Phu Dong - Lycée Yersin 1 3 - 0
21/10/2018 Lycée Yersin 1 - DTD Stars 1 - 6 Alexis
11/11/2018 HN Dragons - Lycée Yersin 1 4 - 1 Dang Lam
U11 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : ông Alexandre Legendre

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
07/10/2018 H.Y.S - Lycée Yersin 2 5 - 1 Dinh Son
14/10/2018 CFF - Lycée Yersin 2 0 - 0
21/10/2018 Phuong Dong - Lycée Yersin 2 2 - 4 Dinh Son 3, Robin
21/10/2018 Phuong Dong - Lycée Yersin 2 2 - 4 Dinh Son 3, Robin
11/11/2018 Lycée Yersin 2 - DTD FC 4 - 2 Dinh Son 2, Phuc Nguyen 2
U11 - Lycée Yersin Filles

Huấn luyện viên : ông Jérôme BOULO

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
07/10/2018 Lycée Yersin Filles - Lowen&Kicker’s 0 - 8
14/10/2018 Sentia School Sharks - Lycée Yersin Filles 0 - 1 Rafaella
21/10/2018 Blue Sky Academy - Lycée Yersin Filles 15 - 0
11/11/2018 Phuong Dong - Lycée Yersin Filles 4 - 2 Siloé, Rafaella
U13 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông Xavier DEPOUILLY

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
07/10/2018 Lycée Yersin 1 - Phuong Dong 17 - 0 Maxime 6, Fadel 4, Armel 2, Conh Vinh 2, Kevan 2, Sao Nam
14/10/2018 Lycée Yersin 1 - Blue Sky 1 - 3 Maxime
21/10/2018 Lycée Yersin 1 - C+ 3 - 1 Maxime 2, Nhat Khoi
11/11/2018 Lycée Yersin 1 - HYS Duc Thang 0 - 0
U13 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : ông Colin CAMPBELL

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
07/10/2018 Lycée Yersin 2 - Blue Sky 1 - 3 Elio
14/10/2018 Lycée Yersin 2 - HYS Duc Thang 1 - 1
21/10/2018 Lycée Yersin 2 - HN Dragons 6 - 3 Titouan 3, Sam Chi, Elio, Viet Bach
11/11/2018 GSH 1 - Lycée Yersin 2 2 - 2 Titouan, Sam Chi
U15 - Lycée Yersin

Huấn luyện viên : ông Nicolas LANDRY

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
07/10/2018 Lycée Yersin - Thai Son Bac 2 - 10 Linh Son, Adrian
14/10/2018 Lycée Yersin - Phu Dong 4 - 3 Linh Son, Adrian, Swan, Cong Minh
21/10/2018 Lycée Yersin - BFS 5 - 3 Cong Minh 2, Linh Son, Swan, Adrian
11/11/2018 Blue Dragons - Lycée Yersin 0 - 3