Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Biểu giá 2020-2021

Biểu giá 2020-2021

bởi TRAN Thi Yen

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học, việc đăng ký sẽ tiến hành theo năm học và thanh toán theo từng học kỳ

Các gia đình có nhu cầu đăng cho con em mình sử dụng dịch vụ ăn trưa, xin vui lòng điền phiếu : http://bit.ly/2EjSP2c

 Học kỳ 1Học kỳ 2Học kỳ 3Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €

Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên và CBNV

  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

Phương thức bán:

  • Theo tập 10 phiếu

Giờ bán:

  • Thứ Hai và thứ Năm từ 8h10 đến 12h40, thứ Tư từ 13h10 đến 16h00 tại Phòng Kế toán C311, tầng 3, nhà C.

Hình thức thanh toán:

  • Tiền mặt VND
  • Séc bằng €