Trang nhà > Ghi danh > Học phí > BIỂU PHÍ 2019-2020

BIỂU PHÍ 2019-2020

bởi NGUYEN Lan Phuong

 HỌC PHÍ

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO
Pháp 1 480 € 1 110 € 1 110 € 3 700 €
Việt Nam 1 800 € 1 350 € 1 350 € 4 500 €
Nước ngoài 2 080 € 1 560 € 1 560 € 5 200 €
TIỂU HỌC
Pháp 1 780 € 1 335 € 1 335 € 4 450 €
Việt Nam 2 140 € 1 605 € 1 605 € 5 350 €
Nước ngoài 2 440 € 1 830 € 1 830 € 6 100 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp 2 060 € 1 545 € 1 545 € 5 150 €
Việt Nam 2 460 € 1 845 € 1 845 € 6 150 €
Nước ngoài 2 780 € 2 085 € 2 085 € 6 950 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp 2 240 € 1 680 € 1 680 € 5 600 €
Việt Nam 2 680 € 2 010 € 2 010 € 6 700 €
Nước ngoài 2 940 € 2 205 € 2 205 € 7 350 €

 PHÍ GHI DANH

 Ghi danh lần đầuGhi danh lại
Pháp 400 € 150 €
Việt Nam 1 000 € 150 €
Nước ngoài 1 000 € 150 €

 DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €
Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

 NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)

  • 1 môn/tuần : 150 €
  • 2 môn/tuần : 300 €
  • 3 môn/tuần : 450 €
  • 4 môn/tuần : 600 €
  • 5 môn/tuần : 750 €

 HỘI THỂ THAO (tính theo năm học): 110 €

 GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học): 100 €

 CÁC KỲ THI

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài : 240 €