Trang nhà > Nhà trường > Các tiện ích > 3 phút để khám phá công trình trường Pháp Alexandre Yersin!

3 phút để khám phá công trình trường Pháp Alexandre Yersin!

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Mời quý vị hãy khám phá công trình trường Pháp Alexandre Yersin từ trên cao như chưa bao giờ được thấy.