Accueil > Programmes (vi)

Programmes (vi)

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 ngày thứ 2 đến thứ 6 và 10h00 - 11h45 ngày thứ 7)

60 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 1 (từ ngày 21/09/2020 đến 18/12/2021)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 04/01/2021 đến 02/04/2021)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 3 (từ ngày 19/04/2021 đến 02/07/2021)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác