Accueil > Programmes (vi)

Programmes (vi)

Chương trình của các lớp
 

mẫu giáo nhỏ

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Eveil corporel
Eveil musical
L'atelier créatif

mẫu giáo nhỡ

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Conversation
Danse contemporaine
Eveil corporel
Eveil musical
Football MS
L'atelier créatif
Yoga

mẫu giáo lốn

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Cirque
Conversation
Danse contemporaine
Echecs
Eveil musical
Football
Judo
Kung-fu
L'atelier créatif
Yoga

CP

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Basketball filles
Basketball garçons
Cirque
Conversation
Danse contemporaine
Echecs
Eveil musical
Football
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
L'atelier créatif
Yoga

CE1

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Basketball filles
Basketball garçons
Cirque
Conversation
Cuisine
Danse contemporaine
Echecs
Eveil musical
Football
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
L'atelier créatif
Taekwondo
Tennis de table
Yoga

CE2

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Atelier multimédia
Badminton
Basketball filles
Basketball garçons
Broderie
Cirque
Conversation
Cuisine
Danse contemporaine
Echecs
Football
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
L'atelier créatif
Taekwondo
Tennis de table
Yoga

CM1

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Atelier multimédia
Badminton
Bande dessinée
Basketball filles
Basketball garçons
Broderie
Cirque
Conversation
Cuisine
Danse contemporaine
Echecs
Football
Football Filles
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
Taekwondo
Tennis de table
Yoga

CM2

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Atelier multimédia
Badminton
Bande dessinée
Basketball filles
Basketball garçons
Broderie
Cirque
Conversation
Cuisine
Danse contemporaine
Echecs
Football
Football Filles
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
Taekwondo
Tennis de table
Yoga

Trung học

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques


 

Chương trình mẫu giáo và tiêu học
 

NgàyMôn họcLớpSố
Thứ hai Phát triển sở thích âm nhạc  PS - MS - GS 30
Nhóm sáng tạo PS - MS - GS - CP - CE1 30
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS – CP 30
Bóng đá GS - CP 40
Yoga CP - CE1 20
Bóng rổ đội nữ CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Võ Kung Fu CE1 - CE2 14
Cờ vua CE1 - CE2 - CM1 – CM2 14
Tae Kwon Do CE1 - CE2 - CM1 - CM2 14
Cầu lông CE2 - CM1 - CM2 28
Bóng ném CE2 - CM1 - CM2 14
Xiếc CE2 - CM1 - CM2 20
Nghệ thuật tạo hình CM1 - CM2 20
Thứ ba Nhóm sáng tạo PS - MS - GS - CP - CE1 40
Múa hiện đại MS - GS 20
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 40
Xiếc GS - CP - CE1 20
Phát triển sở thích âm nhạc  CP - CE1 10
Bóng đá CE1 28
Bóng đá đội nữ CM1 - CM2 28
Bóng bàn CM1 - CM2 14
Khúc côn cầu CM1 - CM2 14
Judo CM1 - CM2 28
Truyện tranh CM1 - CM2 14
Thứ tư Hội thoại tiếng Pháp CE2 - CM1 - CM2 20
Tập làm bếp CE2 - CM1 - CM2 14
Võ Kung Fu CE2 - CM1 - CM2 14
Thêu, khâu CE2 - CM1 - CM2 20
Công nghệ truyền thông CE2 - CM1 - CM2 20
Xiếc CE2 - CM1 - CM2 20
Múa hiện đại CE2 - CM1 - CM2 14
Bóng đá CM2 28
Thứ năm Tìm hiểu cơ thể mình PS - MS 20
Nhóm sáng tạo PS - MS - GS - CP - CE1 - CE2 40
Yoga MS - GS 20
Cờ vua GS - CP 20
Hội thoại tiếng Pháp GS - CP - CE1 - CE2 30
Múa hiện đại CP - CE1 20
Khúc côn cầu CP - CE1 - CE2 20
Judo CE1 - CE2 28
Bóng bàn CE1 - CE2 14
Bóng đá CE2 28
Thứ sáu Phát triển sở thích âm nhạc  PS - MS - GS 30
Nhóm sáng tạo PS - MS - GS - CP 20
Bóng đá MS 20
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS – CP - CE1 - CE2 - CM1 – CM2 30
Judo GS - CP 20
Võ Kung Fu GS - CP 20
Xiếc GS - CP - CE1 20
Bóng rổ đội nam CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Bóng ném CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Nghệ thuật tạo hình CE1 - CE2 20
Tập làm bếp CE1 - CE2 - CM1 - CM2 20
Yoga CE2 - CM1 - CM2 14
Bóng đá CM1 28

 
Chương trình trung học
 

Môn họcGiờ họcĐối tượng tham giaGiáo viên hướng dẫn
Nghệ thuật tạo hình Thứ bảy 10h00 - 11h45 Từ lớp 6 trở lên Cô Ninh Thị Đền

 

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 ngày thứ 2 đến thứ 6 và 10h00 - 11h45 ngày thứ 7)

60 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 1 (từ ngày 10/09/2018 đến 21/12/2018)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 07/01/2019 đến 05/04/2019)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 3 (từ ngày 22/04/2019 đến 03/07/2019)
150 € cho mỗi loại hình cho cả năm (từ ngày 10/09/2018 đến 03/07/2019)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác