Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Nhà trường tổ chức cho học sinh nhiều loại hình sinh hoạt dông ngoại khóa thể thao hoặc nghệ thuật và văn hoá.

Việc đăng ký sẽ diễn ra vào thu nam 7/09/2023, luc 18gio den chu nhat 10/09/2023.

hoạt dông ngoại khóa se bat dau thu tu 2, 18/09, 14g45 den 16g30.

Thong Bao Ky 1 2023 - 2024

Một thông báo sẽ được gửi đến tất cả các gia đình vào đầu năm học, bao gồm thủ tục cần tuân theo để đăng ký trên EDUKA.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với ông Pascal Baros : activites@lfay.com.vn

Mô tả

Bấm vào đây để xem mô tả, hình ảnh và tiến trình về các hoạt động.

Chương trình

Bấm vào đây để xem các chương trình.

Ghi danh

Để xem lịch học ngoại khóa của con em quý vị và đăng ký quý vị phải kết nối với không gian ENT ENT Environnement Numérique de Travail trên trang thông tin điện tử của nhà trường https://auth.lfay.com.vn và nhấp vào EDUKA để đăng nhập cổng thông tin.
Mỗi loại hình ngoại khóa chỉ có thể tiếp nhận một số lượng người đăng ký tham gia nhât định, căn cứ vào quy định và tính chất địa điểm sinh hoạt mà trường hiện có. Theo đó, một vài loại hình ngoại khóa có thể không có sẵn một khi số chỗ tối đa đã được đăng ký.

Nội quy tham gia ngoại khóa

Bấm vào đây để xem

Facebook: Activités extra-scolaires du LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin | Facebook