Trang nhà > Ghi danh > Điều kiện > Điều kiện

Điều kiện

2020-2021

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

ĐĂNG KÝ:
Học sinh được đăng ký vào lớp theo độ tuổi của mình (lớp tương ứng với năm sinh) hoặc vào lớp theo quyết định của trường học trước ghi trong hồ sơ học bạ (trường ở Pháp hoặc thuộc hệ thống AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger hoặc được Bộ Giáo dục quốc gia Pháp công nhận).

THỨ TỰ XEM XÉT HỒ SƠ:
Hiệu trưởng nhà trường sẽ quyết định tiếp nhận học sinh căn cứ vào chỉ tiêu và theo thứ tự ưu tiên như sau :

  1. Học sinh quốc tịch Pháp
  2. Học sinh đến từ một trường học ở Pháp hoặc thuộc hệ thống AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger hoặc được Bộ Giáo dục quốc gia Pháp công nhận
  3. Học sinh quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài có anh/chị/em ruột đang học tại trường
  4. Học sinh có cha/mẹ là cựu học sinh của trường
  5. Học sinh khác

ĐIỀU KIỆN:
Vào các lớp mẫu giáo bé (PS) :
Nhà trường có thể tiếp nhận học sinh không biết tiếng Pháp mà không cần kiểm tra đầu vào :

  • Mẫu giáo bé (PS) : sinh năm 2017

Vào các lớp từ mẫu giáo nhỡ (MS) trở lên :
Mọi học sinh đang học ở một cơ sở giáo dục không được Bộ Giáo dục quốc gia Pháp công nhận sẽ mặc nhiên phải dự kiểm tra đầu vào nếu như nhà trường còn chỉ tiêu tuyển sinh.

Cách thức kiểm tra đầu vào
Sẽ được tổ chức trong tuần từ 22-26/6/2020 cho học sinh đang ở Hà Nội và trong tuần cuối cùng của tháng 8/2020 (hoặc đầu tháng 9) cho học sinh đến từ nước ngoài. Phụ huynh sẽ được thông báo qua thư điện tử ngày kiểm tra.

  • Vào lớp mẫu giáo nhỡ (MS), mẫu giáo lớn (GS) và lớp 1 (CP) : Kiểm tra năng lực tiếng Pháp, kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng nói.
  • Vào các lớp 2, 3, 4, 5 (CE1, CE2, CM1, CM2) : Kiểm tra trình độ tiếng Pháp (đọc, viết, chính tả, chia động từ) và toán (cách viết và đọc số, làm tính, giải bài toán, hình học).
  • Vào các lớp trung học : Kiểm tra trình độ tiếng Pháp, toán và tiếng Anh.