Trang nhà > Sự kiện của các tổ chức đối tác > Đặt mua tập lưu ảnh 2018-2019

Đặt mua tập lưu ảnh 2018-2019

bởi MADAOUI Karim

Thưa quý vị,

Mời quý vị nhấp vào đường dẫn sau đây để xem phiếu đặt mua tập lưu ảnh năm học 2018-2019 : EDUKA

Để có thể truy cập, cần kết nối với tài khoản của quý vị ở trường.

Sản phẩm có giá bán là 4€/tập (sẽ báo nợ về gia đình sau) và quý vị có thể đặt mua từ nay đến 12h ngày thứ sáu 17/5/2019.

LƯU Ý : Năm nay, việc đặt mua chỉ có thể được thực hiện trực tuyến. Do vậy, xin quý vị đừng quên !