Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào Hội đồng khối Mẫu giáo-Tiểu học (Conseil (...)

Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào Hội đồng khối Mẫu giáo-Tiểu học (Conseil d’école)

Năm học 2020-2021

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Đại diện chính thức:

BELLO Leila
DUFOUR Emmanuel
HOFFMANN Patrick
LE Thi Thanh Mai
MILLET Yannick
NGUYEN Duong Huong Lan
SIBILLE Dorothee
BARJOU Caroline
CARLET SOULAGE François
DEPOUILLY Xavier
GARRIGUES Silen
HOUSSAY Jean-Romain
LEGRAND PERRUCHOT Philippe
LE POTTIER Gaelle
QUELIN Gautier

Đại diện dự khuyết:
PHE Alain
SALEM Alexis
GODARD Christophe
NGUYEN Tien Dung