Trang nhà > Nhà trường > Hội đồng các cấp > Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào Hội đồng khối Mẫu giáo-Tiểu học (Conseil (...)

Kết quả bầu cử đại diện PHHS vào Hội đồng khối Mẫu giáo-Tiểu học (Conseil d’école)

Năm học 2019-2020

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Đại diện chính thức:
DEPOUILLY Xavier
HOUSSAY Jean Romain
HOLBEIN Claire
ZETTER Paul
QUELIN Gautier
CHAROY Bernard
PHE Alain
BARJOU Caroline
TRUCHI BELLO Leila
DEVERA Sylvie
LEGRAND PERRUCHOT Philippe
CARLET SOULAGE François
DUFOUR Emmanuel
DINH Xuan Cuong
LECLERC Emilie

Đại diện dự khuyết:
BAUMIER Frédérique