Trang nhà > Giáo vụ > Hội thể thao > Phiêu đăng ký hội thể thao

Phiêu đăng ký hội thể thao

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Chúng tôi lấy làm tiếc khi phải thông báo với quý phụ huynh rằng, số lượng học sinh mà Hội thể thao bóng đá có thể tiếp nhận đã đạt mức tối đa. Do vậy, chúng tôi buộc phải dừng tiếp nhận đăng ký tham gia loại hình này.
Ngược lại, Hội thể thao bóng bầu dục vẫn còn chỗ, nên học sinh vẫn có thể đăng ký.

Rất mong quý phụ huynh thông cảm.

cho học sinh mẫu giáo và tiểu học

Vous n'êtes pas identifié(e) comme parent d'élève. Cliquez ici.

Học phí cho cả năm là 100 € cho mỗi loại hình.

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ.