Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Thông tin về thay đổi thực đơn căng tin trong những tuần tới

Thông tin về thay đổi thực đơn căng tin trong những tuần tới

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

22/03/2019 :

Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang ảnh hưởng đến Việt Nam, công ty cung cấp bữa ăn trưa ADEN phối hợp với nhà trường đã quyết định rút thịt lợn ra khỏi thực đơn hàng ngày. Nguyên tắc thận trọng được áp dụng. Mời quý phụ huynh tham khảo thực đơn đã được điều chỉnh dưới đây. Khi tình hình cho phép đưa thịt lợn vào lại thực đơn, chúng tôi sẽ thông báo để quý vị được biết.

Xin cảm ơn.

More info :

Maternelle + CP + CE1 + CE2 :

CM1 + CM2 + Collège + Lycée :

PDF :
Maternelle + CP + CE1 + CE2 :

CM1 + CM2 + Collège + Lycée :