Trang nhà > Ghi danh > Thủ tục ghi danh > Thủ tục tuyển sinh

Thủ tục tuyển sinh

2018-2019

bởi NGUYEN Lan Phuong

Thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2019-2020:

Nhà trường sẽ tổ chức cho các phụ huynh mới một buổi thăm quan để giới thiệu cơ sở vật chất vào cuối tháng ba hoặc đầu tháng tư năm 2019.
Việc đăng ký thăm quan sẽ được thực hiện vào đầu tháng tư.

Nhà trường mở đăng ký tuyển sinh từ ngày 02/04/2018 đến hết ngày 04/05/2018.

Việc đăng ký ghi danh lại cho học sinh đang học trong trường sẽ được thực hiện tự động. Trường hợp học sinh thôi học, đề nghị làm theo thủ tục chuyển trường.

Phụ huynh muốn đăng ký tuyển sinh cho con em mình phải điền hồ sơ trực tuyến và nộp các giấy tờ yêu cầu cũng qua trực tuyến bằng tệp PDF.

Đăng ký trực tuyến tại đây

Danh sách giấy tờ

Sau đó, phụ huynh sẽ phải gửi những giấy tờ này qua bưu điện tới một trong hai địa chỉ bên dưới hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Ban giám hiệu cùng với phiếu đăng ký được in ra và ký tên.

LƯU Ý: Hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét.

1. Với các hồ sơ xin học vào các lớp mẫu giáo bé (PS) và mẫu giáo nhỡ (MS), phụ huynh sẽ được nhà trường thông báo quyết định của Hiệu trưởng vào cuối tháng 5 và qua thư điện tử.

Với các hồ sơ xin học vào các lớp từ mẫu giáo lớn (GS) trở lên, phụ huynh sẽ được nhà trường thông báo quyết định của Hiệu trưởng vào trung tuần tháng 6 và qua thư điện từ cũng như ngày kiểm tra đầu vào nếu có.

2. Nếu hồ sơ được Hiệu trưởng chấp thuận, phụ huynh xác nhận ghi danh cho con em mình, báo với nhà trường nếu có tình hình đặc biệt và thanh toán phí ghi danh lần đầu qua chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn một (1) tuần (xem thông tin tài khoản ở bên dưới hoặc trong Quy định tài chính).

Việc không trả phí ghi danh đúng thời hạn sẽ làm hủy kết quả trúng tuyển. Và, nếu phụ huynh hủy ghi danh thì nhà trường sẽ không hoàn lại phí ghi danh đã trả (xem Quy định tài chính).

3. Việc ghi danh vào danh sách chính thức sẽ được hoàn tất ngay khi nhà trường nhận được các giấy tờ nộp bổ sung theo yêu cầu trước ngày 6 tháng 7/2018. (xem danh sách giấy tờ nêu trên)

Trong mọi trường hợp, một cuộc điện thoại và/hoặc một buổi thăm trường sẽ không được coi là đã đăng ký tuyển sinh mà bắt buộc phải theo trình tự nêu trên. Ngay cả việc đã trả phí ghi danh nhưng không có hồ sơ đầy đủ cũng sẽ không được coi là đã được tuyển.

ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN:

Địa chỉ túi thư ngoại giao ở Pháp (trọng lượng thư không được vượt quá 250 gr) :

MAEE – Ambassade – Hanoi
Lycée français Alexandre Yersin
13 rue Louveau
92438 Châtillon Cedex

Địa chỉ ở Việt Nam :

Lycée français Alexandre Yersin
12 Nui Truc, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

THÔNG TIN NGÂN HÀNG ĐỂ THANH TOÁN PHÍ GHI DANH LẦN ĐẦU:

Relevé d’identité bancaire-Thông tin ngân hàng