Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Thông tin về thay đổi thực đơn căng tin trong những tuần tới

Thông tin về thay đổi thực đơn căng tin trong những tuần tới

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

05/06/2019
Xét thấy không có rủi ro đối với sức khỏe con người từ dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam, chúng tôi cho phép công ty cung ứng bữa ăn ADEN được đưa món thịt lợn trở lại vào thực đơn của căng tin trường : quyết định này sẽ được thực hiện kể từ thứ hai 10/6/2019.

More info :

MENU :