Trang nhà > Ghi danh > Quy định tài chính > Quy định tài chính 2018-2019

Quy định tài chính 2018-2019

bởi NGUYEN Lan Phuong

I- Lời nói đầu
Mọi học sinh, không phân biệt quốc tịch, khi theo học tại trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội (LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin ), cơ sở giáo dục phổ thông của Pháp ở nước ngoài, đều phải đóng học phí. Các loại phí và lệ phí áp dụng cho từng học sinh như sau :

 • phí ghi danh lần đầu và ghi danh lại hằng năm ;
 • học phí ;
 • phí sử dụng dịch vụ ăn trưa ;
 • lệ phí thi ;
 • học phí ngoại khóa / phí gia nhập Hội thể thao của trường / phí tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (HYFL) ;
 • phí đi dã ngoại, du lịch học tập.

Mức học phí và các loại phí, lệ phí cho từng năm học do Cơ quan Giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) ấn định hằng năm sau khi thông báo với Hội đồng nhà trường.

Các mức phí và lệ phí này (phụ bản n°1) được lập căn cứ vào bậc học (mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPB) và theo quốc tịch của học sinh.

Giấy xác nhận lựa chọn quốc tịch (phụ bản 2 kèm theo) phải được nộp cùng hồ sơ ghi danh. Giấy này sẽ có giá trị trong suốt thời gian học sinh liên quan theo học tại trường. Theo đó, việc thay đổi quốc tịch chỉ có thể được Hiệu trưởng nhà trường chấp thuận khi có giấy tờ chứng minh và chỉ áp dụng cho năm học tiếp theo và chỉ trong trường hợp học sinh liên quan có thêm quốc tịch mới trong năm đang học.

Trường hợp ghi danh cho anh, chị, em của một học sinh đang theo học tại trường thì quốc tịch ghi trong hồ sơ của người anh, chị, em này bắt buộc phải là quốc tịch mà phụ huynh đã chọn lúc ghi danh cho người con đầu tiên (với điều kiện anh, chị, em có cùng các quốc tịch).

Bản quy định tài chính được đăng trên trang thông tin điện tử của nhà trường, và được cập nhật hằng năm. Bản quy định này được phát cho phụ huynh khi học sinh ghi danh nhập học lần đầu. Văn bản này được coi là phụ huynh đã đọc và cam kết thực hiện ngay khi học sinh được tiếp nhận vào trường (trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh ghi « xác nhận đã đọc quy định về tài chính và cam kết thực hiện »).

II- Phí ghi danh lần đầu và ghi danh lại hằng năm

1) Phí ghi danh lần đầu
Phí ghi danh lần đầu của một học sinh là phí phải đóng cho lần ghi danh đầu tiên vào trường Pháp Alexandre Yersin (LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin ) hoặc ghi danh trở lại sau khi học sinh đó thôi học và đã bị xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường (nhà trường đã phát hành giấy chứng nhận thôi học) không phân biệt thời gian đã theo học ở trường.

Phí ghi danh lần đầu không được hoàn trả và việc thanh toán phí này là điều kiện tiên quyết cần thiết để một học sinh có thể vào lớp.

2) Phí ghi danh lại hằng năm
Phí ghi danh lại hằng năm của một học sinh là phí phải đóng kể từ năm học thứ hai trở đi và được thanh toán cùng với học phí học kỳ 3 của năm học trước.

Phí ghi danh lại, nếu đã nộp (cùng với học phí học kỳ 3 của năm học trước) và trong trường hợp học sinh thực sự thôi học trước ngày học cuối cùng của năm học đó, có thể được hoàn trả khi có đơn yêu cầu và gửi cho hiệu trưởng nhà trường.

3) Phí bảo hiểm học sinh
Phí bảo hiểm học sinh được gộp vào phí ghi danh lần đầu và phí ghi danh lại hằng năm. Bảo hiểm học sinh bắt buộc này sẽ bồi thường các chi phí y tế trong trường hợp bị tai nạn với mức bồi thường lên tới 5000 US$, ngoài ra còn bồi thường trách nhiệm dân sự.

III- Học phí
Học phí chỉ bao gồm : tiền học, tiền sách giáo khoa và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà trường. Tiền học phí không thể chia tách và không thể thương lượng.

1) Phát hành giấy báo nợ
Học phí được quy định cho từng năm học và được báo nợ theo từng học kỳ theo cách thức như sau: 40% vào học kỳ 1, 30% vào học kỳ 2 và 30% vào học kỳ 3.

2) Chiết giảm theo tỷ lệ hoặc theo nguyên tắc
Những học sinh đến vào giữa chừng học kỳ được hưởng chiết giảm tiền học phí theo tỷ lệ thời gian đã qua của học kỳ, và đồng thời phụ huynh phải đóng học phí trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu.

Những học sinh chuyển trường giữa chừng học kỳ vì lý do cá nhân phải đóng toàn phần học phí của học kỳ đang học trừ lý do phải thuyên chuyển công tác của phụ huynh hoặc của người giám hộ hợp pháp. Trong trường hợp này, sẽ được chiết giảm tiền học phí theo tỷ lệ thời gian còn lại của học kỳ, và đồng thời phụ huynh phải đóng học phí trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu.

Việc giảm theo nguyên tắc (khấu trừ) 20% tiền học phí được áp dụng cho người con thứ ba trở đi của cùng một gia đình theo học tại trường, và được áp dụng cho người nhỏ tuổi nhất trong các anh chị em.

3) Nghỉ học
Khi học sinh nghỉ học nhất thời, không phân biệt thời gian nghỉ, sẽ không được hưởng bất kỳ chế độ giảm học phí nào.

4) Khoản thu dư
Khi học sinh chuyển trường, nếu khoản học phí đã nộp có số dư dưới 8€ (mỗi học sinh) thì sẽ được chuyển vào quỹ tương ái.

IV- Phí và lệ phí thi
Phí và lệ phí thi (thông thường được báo nợ trong học kỳ 3) có thể bao gồm:

 • lệ phí đăng ký dự thi ;
 • phí đi lại ;
 • phí chỗ ở ;
 • phí thị thực.

V- Phí sử dụng dịch vụ ăn trưa
Nhà trường đề xuất hai loại hình dịch vụ:

 • Bữa ăn với « suất ăn cố định» dành cho học sinh mẫu giáo & tiểu học và các học sinh trung học được hưởng trợ cấp: suất ăn trưa đầy đủ được phục vụ hằng ngày tại trường, từ thứ hai đến thứ sáu. Phí của loại hình này được tính cho cả năm học và được báo nợ theo từng học kỳ (40% vào học kỳ 1, 30 % vào học kỳ 2 và 30% vào học kỳ 3).
 • Bữa ăn tùy chọn mua trực tiếp bằng « phiếu ăn » dành cho học sinh trung học: mua suất ăn hoặc món ăn nhanh tại quầy khi có nhu cầu.

Đối với học sinh mẫu giáo & tiểu học, việc đăng ký sử dụng dịch vụ ăn trưa sẽ được thực hiện cùng lúc với việc ghi danh lần đầu hoặc ghi danh lại hằng năm.

Việc đăng ký tiếp tục sử dụng dịch vụ ăn trưa được thực hiện tự động. Việc ngừng sử dụng dịch vụ này là có thể thực hiện vào cuối mỗi học kỳ qua trực tuyến bằng cách tải mẫu, điền thông tin và gửi lại cho nhà trường.

Trường hợp học sinh nghỉ liên tục từ 15 ngày trở lên thì nhà trường có thể hoàn trả lại tiền những bữa không ăn nếu gia đình có yêu cầu, và chỉ khi nghỉ do đau ốm và có xuất trình giấy xác nhận của y tế.

Học sinh trung học thanh toán suất ăn hoặc món ăn nhanh bằng phiếu ăn. Phiếu ăn được bán theo tập 10 phiếu tại phòng tài vụ, và vào các ngày và giờ cố định được niêm yết tại nơi bán (phòng tài vụ) và trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Học sinh vào học hoặc chuyển trường giữa học kỳ sẽ được hưởng chế độ chiết giảm tỷ lệ theo thời gian, và đồng thời phụ huynh phải đóng phí dịch vụ trọn tháng một khi tháng học đã bắt đầu. Các trường hợp khác, phụ huynh phải đóng trọn học kỳ một khi khi học kỳ đã bắt đầu.

VI- Các loại phí và lệ phí khác
Ngoài ra, phụ huynh có thể còn phải trả một số phí và lệ phí khác nếu có:

 • Phí đi dã ngoại, du lịch học tập.
  Sau khi quyết toán chi phí chuyến đi, nếu khoản dư dưới 8€/học sinh thì sẽ được chuyển vào quỹ tương ái. Nếu khoản dư trên 8€/học sinh thì sẽ được hoàn trả cho phụ huynh.
 • Lệ phí tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (HYFL). Lệ phí này được báo nợ trong học kỳ 1 của năm học.
 • Phí mua sổ ảnh lưu niệm của năm học, được báo nợ trong học kỳ 3 của năm học.
 • Phí phạt đón học sinh muộn sau giờ tan học chính khóa hoặc ngoại khóa (xem Nội quy nhà trường).
 • Phí bồi thường do làm hư hỏng hoặc mất sách giáo khoa mượn của trường, được tính theo giá sách mới.
 • Phí bồi thường do làm hư hỏng hoặc mất sách và/hoặc tạp chí, (mượn ở lớp từ thùng sách chủ đề hoặc ở thư viện), và được tính theo giá sách và/hoặc tạp chí mới. Một khi hóa đơn liên quan đã phát hành, nhà trường không hoàn trả lại phí bồi thường ngay cả khi quyển sách hoặc tạp chí đã báo mất hoặc hỏng được tìm thấy hoặc được phục hồi các hư hại.
 • Phí bồi thường do làm mất chìa khóa tủ cá nhân, tính từ chìa thay thế thứ ba và các chìa tiếp theo.
 • Phí bồi thường do làm mất sổ liên lạc học sinh, tính từ quyển thay thế thứ ba và các quyển tiếp theo.

VII- Chu kỳ thanh toán
Học phí và các khoản phí và lệ phí khác phải được thanh toán theo các chu kỳ như sau:

 • Vào tháng Chín của năm n:
  • Học phí học kỳ 1 (40% học phí của năm học) ;
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 1 (40% tổng phí của năm), nếu sử dụng ;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 1 (40% tổng phí của năm), nếu tham gia ;
  • Lệ phí gia nhập Hội thể thao của trường (100% lệ phí), nếu tham gia ;
  • Lệ phí tham gia Hội bóng đá trẻ Hà Nội (100% lệ phí), nếu tham gia ;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điều VI).
 • Vào tháng Một của năm n+1:
  • Học phí học kỳ 2 (30% học phí của năm học) ;
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 2 (30% tổng phí của năm), nếu sử dụng ;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 2 (30% tổng phí của năm), nếu tham gia ;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điều VI).
 • Vào tháng Tư của năm n+1:
  • Học phí học kỳ 3 (30% học phí của năm học) ;
  • Phí sử dụng dịch vụ căng tin học kỳ 3 (30% tổng phí của năm), nếu sử dụng ;
  • Học phí ngoại khóa học kỳ 3 (30% tổng phí của năm), nếu tham gia ;
  • Phí ghi danh lại (cho năm học sau) ;
  • Phí và lệ phí thi ;
  • Các loại phí và lệ phí khác, nếu có (điểm VI).

Các khoản phí đi dã ngoại, du lịch học tập sẽ được báo nợ tới phụ huynh trong học kỳ liên quan, và trong mọi trường hợp, trong năm học liên quan. Các khoản phí này có thể được báo nợ cùng tiền học phí học kỳ liên quan hoặc cũng có thể được báo bổ sung.

VIII- Báo nợ và phương thức thanh toán

Bản thân phụ huynh là người chịu tránh nhiệm trả tiền học phí và các khoản phí, lệ phí khác cho nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng chấp nhận các hình thức thỏa thuận thanh toán giữa phụ huynh với cơ quan của mình. Trường hợp học phí và các khoản phí, lệ phí khác do cơ quan của phụ huynh chịu trách nhiệm thanh toán thì phụ huynh phải đảm bảo việc thanh toán được thực hiện bởi vì đối với nhà trường chỉ phụ huynh là người nợ thực tế.

Giấy báo nợ học phí và các khoản phí, lệ phí sẽ được gửi cho phụ huynh qua thư điện tử (tệp PDF).

Giấy báo nợ được ghi bằng đồng tiền euro (€).

Học phí phải được thanh toán trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng của nhà trường bằng chuyển khoản hoặc bằng séc € (tài khoản tại Pháp) hoặc séc tiền đồng Việt Nam. Mọi thanh toán bằng tiền mặt đều không được chấp nhận.

Số tiền ghi trên giấy báo nợ là số thực phải trả, không bao gồm phí ngân hàng. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những sai sót, chênh lệch tỷ giá hoặc các loại phí mà ngân hàng có thể áp dụng, các khoản này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người thanh toán.

Số tiền ghi trên giấy báo nợ là số thực phải trả, không bao gồm phí ngân hàng. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những sai sót, chênh lệch tỷ giá hoặc các loại phí mà ngân hàng có thể áp dụng, các khoản này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người thanh toán.

Việc chuyển đổi từ tiền đồng Việt Nam sang € và ngược lại căn cứ vào tỷ giá chính thức (do Bộ tài chính Pháp quy định) hiện hành tại thời điểm nhà trường thu tiền. Các loại phí phát sinh khi thanh toán bằng chuyển khoản hoặc khi chuyển đổi loại tiền hoàn hoàn thuộc trách nhiệm của người thanh toán. Tỷ giá được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của nhà trường (www.lfay.com.vn).

Thông tin về tài khoản ngân hàng của nhà trường:

Loại tiền Tên tài khoản Số tài khoản Thông tin ngân hàng
VND LYCEE A.YERSIN 06101.002220.001.67 BNP PARIBAS HANOI BRANCH
Citad code: 01657001
Swift code: BNPAVNVX
EUR AGENT COMPTABLE
LYCEE ALEXANDRE YERSIN
10071 44900 00001020675 03 TRESOR PUBLIC – TPNANTES
TGETRANGER
BIC: TRPUFRP1
IBAN : FR76 1007 1449 0000 0010 2067 503

Mọi đề nghị được thanh toán làm nhiều lần phải được làm thành văn bản trình lên Giám đốc hành chính và tài chính của trường Pháp Alexandre Yersin để xem xét.

IX- Các quy định trong trường hợp không thanh toán nợ

Mười lăm (15) ngày sau hạn thanh toán ghi trên giấy báo nợ, nhà trường sẽ gửi thông báo nhắc nhở tới phụ huynh. Giấy báo nhắc nợ lần thứ nhất này sẽ được gửi qua thư điện tử (tệp PDF).

Mười (10) ngày sau khi gửi giấy báo nhắc nợ lần thứ nhất, phụ huynh vẫn chưa thanh toán sẽ nhận được giấy báo nhắc nợ lần thứ hai, với thời hạn phải thanh toán trong vòng bảy (7) ngày. Đồng thời, nhà trường sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc thư điện tử với phụ huynh còn nợ học phí và các phí, lệ phí nếu có.

Quá thời hạn bảy (7) ngày này, nhà trường sẽ gửi giấy báo nhắc nợ lần thứ ba và là lần cuối cùng yêu cầu thanh toán ngay khi nhận được giấy báo. Lúc đó, Giám đốc hành chính và tài chính của nhà trường sẽ triệu tập riêng phụ huynh liên quan.

Sau khi đã bị nhắc nhở và bị triệu tập như nêu trên nhưng phụ huynh vẫn không thanh toán các khoản nợ với nhà trường thì học sinh có nguy cơ bị xóa tên khỏi danh sách nhà trường và phụ huynh sẽ bị khởi kiện và sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ án phí.-

À lire aussi

Biểu phí 2018-2019

HỌC PHÍ

PHÍ GHI DANH

DỊCH VỤ ĂN TRƯA

NGOẠI KHÓ

HỘI THỂ THAO

GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL)

CÁC KỲ THI