Accueil > Vie scolaire (vi) > Vie de l’établissement (vi) > Protocoles Qualité de l’air et Fortes chaleurs du LFAY (vi)

Protocoles Qualité de l’air et Fortes chaleurs du LFAY (vi)

Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]

Quy định của nhà trường liên quan đến chất lượng không khí đã được điều chỉnh nhằm phù hợp với quy định quốc tế thông qua việc tuân thủ sự phân chia sáu cấp độ và đưa ra các chỉ dẫn ứng phó với mỗi mức độ ô nhiễm.

Nguồn cung cấp các thông số là của Đại Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, bởi cơ quan ngoại giao này đã lắp đặt một thiết bị đặc biệt để đo đạc và định lượng năm tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí, từ đó xác định chỉ số chất lượng không khí (AQI).

Thông báo về chỉ số chất lượng không khí được hiển thị liên tục trên màn hình tại sân chơi khối mẫu giáo và tiểu học (MG & TH) và tại sảnh chính của trường.

Các thời điểm trong ngày có liên quan bao gồm : thời điểm đón học sinh MG & TH tại sân chơi vào đầu giờ sáng, thời điểm học sinh ra chơi và thời điểm nghỉ trưa.

Các hoạt động có thể phải điều chỉnh bao gồm các giờ học giáo dục thể chất và thể thao, các hoạt động của hội thể thao và các hoạt động ngoại khóa.


Portfolio