Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Hoạt động ngoại khóa trung học - chương trình năm 2018-2019

Hoạt động ngoại khóa trung học - chương trình năm 2018-2019

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Môn họcGiờ họcĐối tượng tham giaGiáo viên hướng dẫn
Nghệ thuật tạo hình Thứ bảy 10h00 - 11h45 Từ lớp 6 trở lên Cô Ninh Thị Đền

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45

60 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 1 (từ ngày 10/09/2018 đến 21/12/2018)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 07/01/2019 đến 05/04/2019)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 3 (từ ngày 22/04/2019 đến 03/07/2019)
150 € cho mỗi loại hình cho cả năm (từ ngày 10/09/2018 đến 03/07/2019)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác