Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Giới thiệu các hoạt động > Giải thi đấu bóng bầu dục thứ bảy 14 tháng 11 năm 2015

Giải thi đấu bóng bầu dục thứ bảy 14 tháng 11 năm 2015

bởi FONTAINE Frédéric

Thứ bảy 14 tháng 11, cầu thủ bóng bầu dục đã được chào đón tại UNIS. Các nhóm trẻ (GS, CP, CE1 và CE2) đã sử dụng được sân cỏ cho mọt buỏi tập, trong khi các nhóm lớn (CM1 và CM2) đã được tham gia một giải thi đấu nhỏ. Trông giải thi đấu này đã có 2 đọi của UNIS và 2 đội của Yersin.

Yersin Đội A :
NICOLAI Charles
BELLAFIORE Mateo
LE-BOURNIGAULT Alec Giao
TAO Gia Bach
HEGENER Femi
KELLY Sean Liam

Yersin Đội B :
BERARDI Cyprien
BELLAFIORE Antonin
HOUPEAUX Nael
BELS Alexis
FIORUCCI Phan Elio
KIRSCH-WOOD Jakob

kết quả
đội nhất : Yersin Đội A
đội nhỉ : Yersin Đội B và UNIS Đội 1
đội ba : UNIS Đội 2

Hình ảnh của buỏi tập học sinh trẻ tuổi:

Hình ảnh của giải thi đấu học sinh lớn tuổi :

Tập hồ sơ