Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Chương trình của các lớp

Chương trình của các lớp

bởi FONTAINE Frédéric

Chương trình của các lớp
 

mẫu giáo nhỏ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tìm hiểu cơ thể mình
Phát triển sở thích âm nhạc
Nhóm sáng tạo

mẫu giáo nhỡ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Hội thoại tiếng pháp
Múa hiện đại
Tìm hiểu cơ thể mình
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá MS
Nhóm sáng tạo
Yoga

mẫu giáo lốn

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa hiện đại
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Judo
Kung fu
Nhóm sáng tạo
Yoga

CP

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa hiện đại
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Nhóm sáng tạo
Yoga

CE1

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Tập làm bếp
Múa hiện đại
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Nhóm sáng tạo
Tae kwon do
bóng bàn
Yoga

CE2

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Tập làm bếp
Múa hiện đại
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Nhóm sáng tạo
Tae kwon do
bóng bàn
Yoga

CM1

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Truyện tranh
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Tập làm bếp
Múa hiện đại
Cờ vua
Bóng đá
Bóng đá đội nữ
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
bóng bàn
Yoga

CM2

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Truyện tranh
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Tập làm bếp
Múa hiện đại
Cờ vua
Bóng đá
Bóng đá đội nữ
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
bóng bàn
Yoga

Trung học

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình


 

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 ngày thứ 2 đến thứ 6 và 10h00 - 11h45 ngày thứ 7)

60 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 1 (từ ngày 10/09/2018 đến 21/12/2018)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 07/01/2019 đến 05/04/2019)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 3 (từ ngày 22/04/2019 đến 03/07/2019)
150 € cho mỗi loại hình cho cả năm (từ ngày 10/09/2018 đến 03/07/2019)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác