Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Giới thiệu các hoạt động > Bộ truyện tranh mới đang trực tuyến !

Bộ truyện tranh mới đang trực tuyến !

bởi FONTAINE Frédéric

Dưới đây là bộ truyện tranh của học kỳ 1 năm 2016-2017 :

Cuối năm học 2017, nhà trường sẽ in 1 bộ cho các học sinh.