Trang nhà > Ghi danh > Học phí > Biểu phí 2018-2019

Biểu phí 2018-2019

bởi NGUYEN Lan Phuong

 HỌC PHÍ

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO
Pháp 1 440 € 1 080 € 1 080 € 3 600 €
Việt Nam 1 760 € 1 320 € 1 320 € 4 400 €
Nước ngoài 2 040 € 1 530 € 1 530 € 5 100 €
TIỂU HỌC
Pháp 1 740 € 1 305 € 1 305 € 4 350 €
Việt Nam 2 100 € 1 575 € 1 575 € 5 250 €
Nước ngoài 2 400 € 1 800 € 1 800 € 6 000 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp 2 020 € 1 515 € 1 515 € 5 050 €
Việt Nam 2 420 € 1 815 € 1 815 € 6 050 €
Nước ngoài 2 760 € 2 070 € 2 070 € 6 900 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp 2 200 € 1 650 € 1 650 € 5 500 €
Việt Nam 2 640 € 1 980 € 1 980 € 6 600 €
Nước ngoài 2 920 € 2 190 € 2 190 € 7 300 €

 PHÍ GHI DANH

 Ghi danh lần đầuGhi danh lại
Pháp 400 € 150 €
Việt Nam 1 000 € 150 €
Nước ngoài 1 000 € 150 €

 DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €
Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

 NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)

  • 1 môn/tuần : 150 €
  • 2 môn/tuần : 300 €
  • 3 môn/tuần : 450 €
  • 4 môn/tuần : 600 €
  • 5 môn/tuần : 750 €

 HỘI THỂ THAO (tính theo năm học): 110 €

 GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học): 100 €

 CÁC KỲ THI

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài : 240 €