Trang nhà > Ghi danh > Học phí > BIỂU PHÍ 2017-2018

BIỂU PHÍ 2017-2018

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

 HỌC PHÍ

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO
Pháp 1 400 € 1 050 € 1 050 € 3 500 €
Việt Nam 1 720 € 1 290 € 1 290 € 4 300 €
Nước ngoài 2 000 € 1 500 € 1 500 € 5 000 €
TIỂU HỌC
Pháp 1 700 € 1 275 € 1 275 € 4 250 €
Việt Nam 2 060 € 1 545 € 1 545 € 5 150 €
Nước ngoài 2 360 € 1 770 € 1 770 € 5 900 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp 1 980 € 1 485 € 1 485 € 4 950 €
Việt Nam 2 380 € 1 785 € 1 785 € 5 950 €
Nước ngoài 2 740 € 2 055 € 2 055 € 6 850 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp 2 160 € 1 620 € 1 620 € 5 400 €
Việt Nam 2 600 € 1 950 € 1 950 € 6 500 €
Nước ngoài 2 900 € 2 175 € 2 175 € 7 250 €

 PHÍ GHI DANH

 Ghi danh lần đầuGhi danh lại
Pháp 400 € 150 €
Việt Nam 1 000 € 150 €
Nước ngoài 1 000 € 150 €

 DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
Mẫu giáo 176 € 132 € 132 € 440 €
Tiểu học 188 € 141 € 141 € 470 €
Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 85 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 65 000 VND

 NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)

  • 1 môn/tuần : 150 €
  • 2 môn/tuần : 300 €
  • 3 môn/tuần : 450 €
  • 4 môn/tuần : 600 €
  • 5 môn/tuần : 750 €

 HỘI THỂ THAO (tính theo năm học): 110 €

 GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học): 100 €

 CÁC KỲ THI

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài : 240 €