Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Đăng ký (hoặc Hủy) dịch vụ ăn trưa và biểu giá năm học 2018-2019

Đăng ký (hoặc Hủy) dịch vụ ăn trưa và biểu giá năm học 2018-2019

bởi TRAN Thi Yen

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học, việc đăng ký sẽ tiến hành theo năm học và thanh toán theo từng học kỳ

* Đối với học sinh đã đăng ký sử dụng dịch vụ ăn trưa năm học 2017/2018 :
Để đơn giản hóa thủ tục, tất cả các học sinh đã đăng ký sử dụng dịch vụ ăn trưa năm học 2017/2018 sẽ được nhà trường tự động đăng ký lại cho năm học 2018/2019.

Chỉ những gia đình dừng dịch vụ ăn trưa cho con em mình kể từ ngày 01/09/2018 hoặc thay đổi hình thức đăng ký mới cần điền phiếu dưới đây trước ngày 30/08/2018

* Đối với học sinh mới năm học 2018/2019:

Các gia đình có nhu cầu đăng cho con em mình sử dụng dịch vụ ăn trưa tại trường, xin vui lòng điền phiếu dưới đây:

 Học kỳ 1Học kỳ 2Học kỳ 3Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €

Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên và CBNV

  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

Phương thức bán:

  • bán theo tập 10 phiếu

Giờ bán Phiếu ăn:
-*vào các sáng thứ 2 và thứ 5 từ 8h10 đến 12h40, chiều thứ 4 từ 13h15 đến 16h00 tại Phòng Kế toán C311, tầng 3, nhà C.

Hình thức thanh toán:

  • Tiền mặt VND
  • Séc bằng €