Trang nhà > Ghi danh > Thủ tục ghi danh > Thủ tục đăng ký tuyển sinh 2017-2018

Thủ tục đăng ký tuyển sinh 2017-2018

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Kể từ năm học 2017-2018, nhà trường áp dụng thủ tục mới đăng ký tuyển sinh.

Đường dẫn vào ứng dụng đăng ký trực tuyến sẽ được mở từ thứ Tư, ngày 12/4/2017.

Đăng ký trực tuyến tại đây

Đăng ký tuyển sinh sẽ kết thúc vào chủ nhật, ngày 14/05/2017.

Việc đăng ký ghi danh lại cho học sinh đang học trong trường sẽ được thực hiện tự động. Trường hợp học sinh thôi học, đề nghị làm theo thủ tục chuyển trường.

Phụ huynh muốn đăng ký tuyển sinh cho con em mình phải điền hồ sơ trực tuyến và gửi trực tuyến các giấy tờ theo yêu cầu đã chuyển sang văn bản định dạng PDF.

Danh sách giấy tờ

Sau đó, phụ huynh có thể gửi những giấy tờ này qua bưu điện. (xem địa chỉ bên dưới)

CHÚ Ý: Chỉ hồ sơ đầy đủ mới được xem xét.

1. Với các hồ sơ xin học vào các lớp mẫu giáo bé (PS) và mẫu giáo nhỡ (MS), phụ huynh sẽ được nhà trường thông báo quyết định của Hiệu trưởng vào cuối tháng 5 và qua thư điện tử.

Với các hồ sơ xin học vào các lớp từ mẫu giáo lớn (GS) trở lên, phụ huynh sẽ được nhà trường thông báo quyết định của Hiệu trưởng vào trung tuần tháng 6 và qua thư điện từ cũng như ngày kiểm tra đầu vào nếu có.

2. Nếu hồ sơ được Hiệu trưởng chấp thuận, phụ huynh xác nhận ghi danh cho con em mình, báo với nhà trường nếu có tình hình đặc biệt và thanh toán phí ghi danh lần đầu qua chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn một (1) tuần (xem thông tin tài khoản).

Việc không trả phí ghi danh đúng thời hạn sẽ làm hủy kết quả trúng tuyển. Cũng như vậy, nếu phụ huynh hủy ghi danh thì nhà trường sẽ không hoàn lại phí ghi danh đã trả (xem quy định tài chính).

3. Việc ghi danh vào danh sách chính thức sẽ được hoàn tất ngay khi nhà trường nhận được các giấy tờ bổ sung theo yêu cầu trước ngày 8 tháng 7/2017. (theo thông báo qua thư điện tử)

Trong mọi trường hợp, một cuộc điện thoại và/hoặc một buổi thăm trường sẽ không được coi là đã đăng ký tuyển sinh mà bắt buộc phải theo trình tự nêu trên. Ngay cả việc đã trả phí ghi danh nhưng không có hồ sơ đầy đủ cũng sẽ không được coi là đã được tuyển.

ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI GIẤY TỜ QUA BƯU ĐIỆN:

Địa chỉ túi thư ngoại giao ở Pháp (trọng lượng thư không được vượt quá 250 gr) :

MAEE – Ambassade – Hanoi
Lycée français Alexandre Yersin
13 rue Louveau
92438 Châtillon Cedex

Địa chỉ ở Việt Nam :

Lycée français Alexandre Yersin
12 Nui Truc, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

THÔNG TIN NGÂN HÀNG ĐỂ THANH TOÁN PHÍ GHI DANH LẦN ĐẦU:

Relevé d’identité bancaire-Thông tin ngân hàng