Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Hoạt động ngoại khóa tại nhà tròn - chương trình năm 2017-2018

Hoạt động ngoại khóa tại nhà tròn - chương trình năm 2017-2018

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Ngày Môn họclớp
Thứ hai Các hoạt động hằng ngày : nghệ thuật sắp đặt, khéo tay, làm đồ trang sức... MS – GS
Còn có : Làm quen với thanh nhạc PS – MS
Còn có : làm quen với nghệ thuật gấp giấy (origami) GS – CP
Còn có : làm quen với truyện tranh CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Thứ ba Các hoạt động hằng ngày PS
Còn có : Sinh hoạt theo nhóm ở ngoài trời PS – MS
Còn có : Làm quen với thanh nhạc GS
Còn có : sáng tạo nghệ thuật CP – CE1
Thứ năm Các hoạt động hằng ngày PS – MS
Còn có : chơi tập thể MS – GS
Còn có : sáng tạo nghệ thuật GS – CP – CE1 – CE2
Thứ sáu Các hoạt động hằng ngày PS – MS
Còn có : nghệ thuật gấp giấy (origami) GS – CP
Còn có : Tập làm bếp CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Chương trình này chỉ mang tính chỉ dẫn và không thể chọn để tham gia hàng ngày như một số loại hình khác được. Học sinh có thể thay đổi loại hình ngoại khóa tuần này với tuần khác

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30)

60 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 1 (từ ngày 11/09/2017 đến 22/12/2017)
45 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 2 (từ ngày 08/01/2018 đến 06/04/2018)
45 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 3 (từ ngày 23/04/2018 đến 29/06/2018)
150 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho cả năm (từ ngày 11/09/2017 đến 29/06/2018)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác