Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Hoạt động ngoại khóa khác - chương trình năm 2017-2018

Hoạt động ngoại khóa khác - chương trình năm 2017-2018

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Ngày Môn họcLớpSố
Thứ hai Phát triển sở thích âm nhạc  PS - MS - GS 30
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 30
Bóng đá GS - CP 40
Cờ vua CP - CE1 10
Bóng rổ đội nữ CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Võ Kung Fu CE1 - CE2 14
Tae Kwon Do CE1 - CE2 - CM1 - CM2 14
Cầu lông CE2 - CM1 - CM2 20
Bóng ném CE2 - CM1 - CM2 14
Quần vợt CE2 - CM1 - CM2 10
Xiếc CE2 - CM1 - CM2 20
Thứ ba Múa hiện đại MS - GS 32
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 40
Xiếc GS - CP - CE1 20
Quần vợt CP - CE1 16
Phát triển sở thích âm nhạc  CP - CE1 10
Bóng đá CE1 28
Bóng bàn CM1 - CM2 14
Khúc côn cầu CM1 - CM2 14
Võ Kung Fu CM1 - CM2 14
Nghệ thuật tạo hình CM1 - CM2 20
Thứ tư Hội thoại tiếng Pháp CE2 - CM1 - CM2 20
Judo CE2 - CM1 - CM2 20
Thêu, khâu CE2 - CM1 - CM2 20
Quần vợt nâng cao CE2 - CM1 - CM2 10
Công nghệ truyền thông CE2 - CM1 - CM2 20
Bóng đá CM2 28
Thứ năm Tìm hiểu cơ thể mình PS – MS 20
Quần vợt MS - GS 16
Cờ vua GS - CP 20
Hội thoại tiếng Pháp GS - CP - CE1 - CE2 30
Múa hiện đại CP - CE1 20
Judo CP - CE1 20
Khúc côn cầu CP - CE1 - CE2 20
Nghệ thuật tạo hình CP - CE1 - CE2 20
Bóng bàn CE1 - CE2 14
Bóng đá CE2 28
Thứ sáu Phát triển sở thích âm nhạc  PS - MS - GS 30
Bóng đá MS 20
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 30
Judo GS 20
Võ Kung Fu GS - CP 20
Bóng rổ đội nam CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Bóng ném CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Cờ vua CE1 - CE2 - CM1 - CM2 20
Múa hiện đại CE2 - CM1 - CM2 14
Quần vợt CE2 - CM1 - CM2 10
Bóng đá CM1 28

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30)

60 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 1 (từ ngày 11/09/2017 đến 22/12/2017)
45 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 2 (từ ngày 08/01/2018 đến 06/04/2018)
45 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 3 (từ ngày 23/04/2018 đến 29/06/2018)
150 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho cả năm (từ ngày 11/09/2017 đến 29/06/2018)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác