Trang nhà > Thông tin hữu ích > Lịch học và giờ học > Giờ học (đang cập nhật)

Giờ học (đang cập nhật)

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

 • Các hoạt động ngoại khóa (không bắt buộc) dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học được tổ chức vào các buổi chiều từ 14h45 đến 16h30 theo lịch sau :
  • Mẫu giáo bé đến lớp 2 (CE1) : thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu
  • Lớp 3 (CE2) : thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu
  • Lớp 4 & 5 (CM) : thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu
 • Các hoạt động giáo dục bổ trợ APC (không bắt buộc) do giáo viên đề xuất tới học sinh :
  • Từ Mẫu giáo lớn (GS) đến lớp 2 (CE1) : thứ tư, từ 13h00 đến 14h45 ;
  • Lớp 3 (CE2) : thứ ba, từ 14h45 đến 16h30 ;
  • Lớp 4 & 5 (CM) : thứ năm, từ 14h45 đến 16h30.
 • Các môn tự chọn không bắt buộc (tiếng La-tinh, tiếng Việt, kịch…) dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ có thể được tổ chức từ 16h30 đến 18h25 tùy theo thời khóa biểu.